Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt kah mbung ngêt ndrănh yăng kăl e Bu Nong

29/01/2021 16:56 G1T+7

Ðah nau ŭch pah kan mât mray uĕh nau way ngêt ndrănh yăng kăl e bu nuyh Bu Nong n’hanh joi n’sĭt tay prăk tă bơh nau kan aơ, bu ur bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ ndâk njêng Phung pah kan ndrel n’gon ndrănh yăng.

Gơi n’gon gĕh du yăng ndrănh kah, gĕh âk nau kah êng ndrănh Bu Nong, tă bơh ăp ntil nau kan n’hanh ăp ndơ dŏng n’gon ndrănh kơt kăl e, gơi kah mbung ngêt, Phung kan ndrel dŏng ăp ntil ndơ yor khăn păng nơm nkra gĕh phe he ngăn ngăn, phe mbêt, ndrui nkra tă bơh njop tơm si n’hanh tơm si… Ntơm bơh nau kan tho yăng, ih yăng, nkra ndrui, lŭk lai piăng, put prăp… dơi khăn păng nkra tĕng nau bên, n’gon gĕh ndrănh ngêt kah, mô gĕh srat. Ta mông Têt Nguyên đán năm aơ, Phung kan ndrel n’gon ndrănh yăng bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) n’gon gĕh rlau 500 mlâm yăng gơi tăch tâm n’gor n’hanh tăch bơh tach n’gor bu r’văt ngêt.

Ăp bu nuyh kan blir rup, săk moh ndrănh yăng bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) jêh rĭ prăp yăng ndrănh tâm ntu.

Njop tơm si- nau bên nkra ndrui bơh bu nuyh Bu Nong dơi khăn păng ih ân kro lor ma nkra ndrui.

Jêh pĭăng mbêt n’dik pot đah ndrui jêh juh hăch n’hanh pot n’hanh lâk kloh, mô gĕh biĕ dak âk tâm di ma piăng n’gon ndrănh.

H'Mai

764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.