Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp năm Sửu kh’lay tâm nô nau kăl e Việt Nam

29/01/2021 17:03 G1T+7

+ Tân Sửu: (41): Jêh dơi lơh ka han Hán, Hai Bà Trưng jêng adăch ndâk njêng ngih wâl ta Mê Linh, ndâk njêng n’hanh mât bri dak êng, ndâk njêng nau kan bu ur bư dăch ntơm gĕh ta Việt Nam.

 

+ Quý Sửu 713: Mai Thúc Loan, bu nuyh Hoan Châu (Bắc Trung Bộ) dâk leo tâm lơh, lơh lĕ ka han adăch Ðường, dơi sŏk tay nau đăp mpăn ma bon lan.

+ Ất Sửu (905): Khúc Thừa Dụ ndjôt bôk ntĭm gai Bu nuyh bon lan dâk leo tâm lơh đah ka han adăch Ðường, moh săk păng jêng Tiết Ðộ Sứ, ndâk njêng nau pah kan êng, nklaih nau bư dĭk rlau 1.000 năm bơh triều đại phong kiến Trung Quốc.

+ Ất Sửu (965): Ðinh Bộ Lĩnh dơi lơh 12 sứ quân, nklaih nô nau tâm pit, đă pah kan. Năm 966, bu nuyh hăch janh neh ntu Hoa Lư hao bư A dăch, moh săk bri dak jêng Ðại Cồ Việt.

+ Kỷ Sửu (1049): A dăch Lý Thái Tông nkra wâl brah kon yhơng Diên Hựu ta Thăng Long thành (Hà Nội), hôm dơi bu gĭt dah săk moh lah Chùa Một Cột.

+ Kỷ Sửu (1469): Adăch Lê Thánh Tông ân vẽ bản đồ Ðại Việt, tâm pă bri dak jêng 12 thừa tuyên gĕh Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn Nam, Hải Dương, Sơn Tây, Kinh Bắc, An Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Lạng Sơn n’hanh Ninh Sơn.

+ Tân Sửu (1481): Adăch Lê Thánh Tôn nkra gâng lŭ ta Văn miếu Kinh đô Thăng Long (Hà Nội) nchih săk ăp bu nuyh tiến sĩ ntơm bơh gĕh ăp khoa tâm rlong tât ta năm lôch adăch Hậu Lê gĕh 124 tâ tâm rlong.

 

+ Ðinh Sửu (1697): niên hiệu Chính Hòa tâl 18 bơh adăch Lê Hy Tông, lĕ jêh trah lôk n’hanh mbơh hưn săm bŭt Ðại Việt sử ký toàn thư. Săm bŭt sử vĩ aơ gĕh 24 mlâm, lah nau kan bơh 3 triều đại Lý – Trần – Lê, nkra jŏ 570 năm.

+ Năm Ất Sửu (1865): Săm bŭt báo Quốc Ngữ Việt Nam ntơm gĕh (Gia Ðịnh báo) ntơm dơi nkra.

+ Năm Ất Sửu (1925): Jêng năm gĕh âk nau pah kan kh’lay dơi bu kah gĭt.

1. Nau njêng “Nau tih phung Prăng” bơh Nguyễn Ái Quốc dơi ndâk njêng ta Paris (thủ đô bri dak Prăng).

 

2. Bu nuyh kan Kăch mạng Phan Chu Trinh, bu nuyh ntơm leo joi nau kan kan ân bu nuyh bon lan bư tơm nau kan ta bri dak he ntơm bơh Prăng sĭt tâm Bri dak, Prăng nhŭp phat dôih khĭt năm 1908, jêh rĭ trŭnh tay tih n’hanh krŭng ta Côn Ðảo.

3. Che Huỳnh Thúc Kháng băl tâm lơh che Phan Chu Trinh bu nhŭp krŭng ta Côn Ðảo, jêh rĭ pah kan bư Kô ruanh bri dak Việt Nam Dân chủ Kộng hòa.

4. Bu nuyh bon lan tâm bri dak đă Prăng mbơk bu nuyh kan Kăch mạng Phan Bội Châu bu gĕh nhŭp ta Trung Quốc rdeng hăn krŭng ta wâl ndrung Hỏa Lò, Hà Nội.

5. Khay 6 năm Ất Sửu (1925): Nguyễn Ái Quốc tât ta Quảng Châu (Trung Quốc) rbŭn ăp bu nuyh rŏng ma bri dak ndâk njêng Việt Nam Thanh niên Kăch mạng đồng chí (abaơ lah Ðảng Kộng sản Việt Nam).

6. Lơ 21/6/1925: Báo “Thanh niên” yor kô ruanh Nguyễn Ái Quốc ndâk njêng, bư gĕh nau kan báo chí kăch mạng Việt Nam. Aơ jêng Nar Báo chí Kăch mạng Việt Nam.

2,155
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.