Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau n’hêl HÐBL n’gor sâm kơl bon lan bu nong iê bu nuyh hao lĕ r’ngôch nô nau tâm nau rêh

29/01/2021 17:01 G1T+7

Tâm năm pah kan 2015 – 2020, HÐBL n’gor lĕ trŭnh âk ntil nua n’hêl kh’lay tâm r’nglăp đah nau rêh ôi mhau gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh.

Âk ntil nau kan kơl ma r’năk sa, ma bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban gĕh Nau n’hêl mrô 43/2014/NQ-HÐBL đah nau kơl ân manh prăk sŏk iê prăk kon ma r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh tơm tâm lam n’gor, tâm năm pah kan 2015 – 2020; Nau n’hêl 31/2016/NÐ-HÐBL đah nau kơl kon se nti săm bŭt, sinh viên bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, dăch kơp o-ach tâm năm nti săm bŭt 2016 – 2017 tât năm nti săm bŭt 2020 – 2021; Nau n’hêl mrô 56/2016/NQ-HÐBL trŭnh Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt n’gor Dak Nong, năm pah kan 2016 – 2020…Nau kan ndâk lĕ r’ngôch ntil nau kan n’hanh pah kan ân uĕh nau kan kơl bơh Trung ương ndrel ăp nau n’hêl, nau kơl kan êng tâm n’gor đah ma bon lan bu nong iê bu nuyh sâm kơl hao nau rêh, hao nau wăng sa – nau rêh bon lan n’hanh trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt tâm bon lan bu nong iê bu nuyh. Tât abaơ, r’noh r’năk tâm bon lan bu nong iê bu nuyh tơm tâm n’gor hôm e 31%, trŭnh 22% đah ma nau ksiêm, trĕng kơp r’năk o-ach tâm năm 2016 (53%).

Tâm năm pah kan 2015 – 2020, lam n’gor gĕh dăch tât 4.000 r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh tơm dơi kơl ân prăk manh đah r’noh prăk dăch tât 20 r’me prăk tĕng Nau n’hêl mrô 43 bơh HÐBL n’gor.

HÐBL n’gor ksiêm, trĕng uănh nau gĕh pah kan ăp ntil nau wăng sa bon lan jêh dơi bri dak kơl ân prăk manh tĕng Nau n’hêl 43.

Ntơm năm 2016 tât abaơ, gĕh dăch tât 65.000 kon se nti săm bŭt, sinh viên bu nong iê bu nuyh kơp lah r’năk o-ach, dăch kơp o-ach dơi kơl prăk nti đah r’noh prăk gĕh kơl tât 16,3 r’me prăk.

Lam n’gor gĕh dăch tât 175.000 kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh dơi bri dak kơl ân săm bŭt rŏ, săm bŭt nchih bôk năm nti mhe đah r’năk prăk ân kơp dăch tât 74 r’me prăk.

H'Mai

2,170
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.