Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghị quyết HĐND tỉnh giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện

29/01/2021 17:01 G1T+7

Giai đoạn 2015 - 2020, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng gắn với thực tiễn nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS như Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2020; Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021; Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020… Việc triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, chính sách của Trung ương cùng các nghị quyết, chính sách đặc thù của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh còn 31%; giảm 22% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 (53%).

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có gần 4.000 hộ đồng bào DTTS tại chỗ được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình kinh tế của đồng bào sau khi được hỗ trợ vay vốn theo Nghị quyết 43.

Từ năm 2016 đến nay, có gần 65.000 lượt học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí gần 16,3 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có gần 175.000 lượt học sinh DTTS được hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết đầu năm học mới với tổng kinh phí gần 74 tỷ đồng.

H'Mai

2,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.