Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân ưu tur H’Nir

29/01/2021 16:53 G1T+7

Thâuv zâu, pus H’Nir (zus shông 1956), minhx cxưx Mạ nhoz jos Sa Ú-Dru tưz cơưv shuv nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nav shang haz chor muôv hluz. Ziv los gruôl haz têk txơưx, muôx 18 shông, pus tưz pâuz ntul ntâuz txaix, yo, fuôv, khôr... trơưs phong cach ntâuz txaix truênx thôngr.

Ntơưv saz nhiav văn hoar truênx thôngr, pus tưz cơưv haz pâuz khoz đruôl chiêng, hu gâux... Pus trâu saz nghiên cưr, sâu ntơưr chia tsês haz kra ntâu lơp ntul ntâuz txaix trâu cxênhx hluôs sâuv thangx tsangv xar Quảng Khê. Iz făngz,pus tsinhv môngl côngv pangz khoz đruôl chiêng, hu gâux ntơưv xar haz hênhx. Ntâu jas pus môngl siz lưr ntul ntâuz txaix, biêuv jiênr văn nghês ntơưv chor lêr hôix cưs xênhr, thangx tsangv... tsov cưv. Shông 2019, pus lo Têz qơưs khơưs côngz bê “Nghêx nhân ưu tur” haz tror lo trôngx qơư xair, cuôs Têz qơưs khơưs côngz bê “Nghêx nhân Pêx xinhv” hur ntu zuôr txus nuôr.

Nghêx nhân ưu tur H’Nir cuz saz lus kra cxênhx hluôs ntul ntâuz txaix truênx thôngr.

Sanv phâmv ntâuz txaix lo pus H’Nir uô pangx ntâuz los six jôngz gâux, lo ntâu lênhx nênhs nhiav.

Pus kra tsưr ziv nangr, khu khâuz ndơưk trâu chor nxeik hluôs cuô jông gâux hlo uô ntêx zuôr môngl lêr hôix...

Pus H’Nir lo trôngx qơưs haz Têz qơưs khơưs ntâu phênhv nux jông haz côngz bê “Nghêx nhân ưu tur”.

Minh Huyền

771
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.