Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru gĕh âk nau blau H’Nir

29/01/2021 16:53 G1T+7

Ntơm kon se, u H’Nir (deh năm1956), bu nong Mạ ta bon Sa Ú-Dru lĕ tĕng nau kan nti vâng tanh tă bơh mê n’hanh ăp yuh păng nơm. Yor gơih n’hanh blau ti tanh, năm 18, u lĕ gĭt tanh ăp ntil săm, ao, mi nal, troi…tĕng nau vâng tanh kơt kăl e.

Yor gĕh nau ŭch đah nau way kơt kăl e, u lĕ nti n’hanh blau tŭr ching goh goong, mprơ… U lĕ n’hâm suan min joi, nchih săm bŭt prăp n’hanh ntĭm phung druh tâm xă Quảng Khê vâng tanh. Bơh đah nĕ, u way hăn tŭr chĭng, hăn mprơ tâm xă n’hanh tâm n’qual. Gĕh âk tâ u hăn tâm rlong vâng tanh, hăn k’dŏ mprơ ta ăp tâ rbŭn pâl yor n’gor, ăp mpeh… ndâk kan. Năm 2019, u dơi Bri dak kơp moh nau r’nê “Gru gĕh âk nau blau” n’hanh dơi n’gor ruah tay, mbơh hưn gơi Bri dak kơp moh nau r’nê “Gru Bu nuyh bon lan” ta mông bơh kơi aơ.

Gru gĕh âk nau blau H’Nir lĕ nuih n’hâm ntĭm phung druh vâng tanh.

Nah dơi u H’Nir vâng tanh dŭt ma uĕh, dơi âk bu nuyh bon lan ŭch r’văt.

U ntĭm nau nchoh, mbăn sa bŭt ao ân phung druh nchoh mbăn ân di n’hanh uĕh lor ma hăn pâl…

U H’Nir dơi n’gor n’hanh Bri dak r’nê lah uĕh yor gĕh âk n’hâm suan pah kan mât mray nau way n’hanh kơp nau moh “Gru gĕh âk nau blau".

Minh Huyền

779
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.