Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

M’ak Ðảng 91 yăn kao, m’ak bri dak lăp tâm nau hao mhe

29/01/2021 17:08 G1T+7

Yăn kao aơ, Ðảng he nŭm 91 năm ndjôt bôk bu nong găn ăp ntil nau jêr jŏk, nau khĭt tâm lơh tâm su gơi gĕh nau rêh kơt abaơ, tâm nau kan kông nghiệp hóa, hiện đại hóa, tâm r’nglăp n’hanh hao nâp phêt. Ntơm kăl e, ta mông mbah wơt năm mhe, m’ak Ðảng – m’ak Yăn kao lĕ jêng du ntil nau way bơh bu nong.

Wa Hồ lĕ nuih n’hâm rŏng ŭch ma bon lan bu nong iê bu nuyh.

Năm 2020, dơi Ðảng Kộng sản Việt Nam ndjôt bôk leo pah kan, bri dak he lĕ găn âk nau jêr jŏk, tâm nĕ gĕh nau pah kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Bri dak he pah kan uĕh “bar ntil nau kan” n’jrăng, n’gang nau ji, n’hao tay nau kan, nau wăng sa – nau rêh bon lan. Nau pah kan wăng sa Việt Nam gĕh dăch tât 3%, hao âk ngăn ngên tâm mpeh n’hanh lam ăp bri dak bă bă. Nau rêh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau plăch r’gâl n’hanh hao…

 

Năm 2021, năm ntơm bư tĕng Nau n’hêl Rbŭn têh Ðảng lam bri dak tâl XIII, dơi Ðảng Kộng sản Việt Nam ndjôt bôk leo pah kan, nau ntĭm gai bơh Chính phủ, du nuih he mĭn lah Việt Nam mra gĕh âk tay nau pah kan uĕh tâm nau kan ndâk njêng n’hanh hao nau rêh tâm bri dak.

M’ak Ðảng 91 yăn Kao.

Quốc Sỹ

12,733
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.