Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô tuôr tsês văn hoar truênx thôngr cênhz phuôv tsangr ji lix công viên Đias tsât Tangs nro Đăk Nông

29/01/2021 16:58 G1T+7

Krông Nô muôx yangx 20 minhx cxưx cưr tix uô nênhx nhoz ntơưv 23 luz jêx jos sâuv thangx tsangv chor xar, thix trânr; hur ntơư muôx oz zangv minhx cxưx nhoz qơư zos Ê đê haz M’nông.

Xac đinhs mux tiêu tur tsês văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs zos făngz chia phuôv tsangr ju lix Công viên Đias tsât sâuv thangx tsangv hênhx. Krông Nô tưz sir jul kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv, muôx ntâu jaiv phap chia tuôr tsês, phat hui grê văn hoar truênx thôngr. Tsôngv box cxuô minhx cxưx ntơưv nuôr tưz pâu haz trâ saz tuôr tsês, phat hui chor grê văn hoar truênx thôngr minhx cxưx. Ntơưv chor jêx jos chông minhx cxưx M’nông, Ê đê tưz cxiv tsang lo bangz côngx chiêng; yangx 70% kuôl pux M’nông txix 18 shông tror sâuv pâuz ntul ntâuz txaix; nghêx kraz ndâu truênx thôngr lo tuôr tsês haz phuôv tsangr... Văn hoar, lêr hôix truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx Kâuv têz tuôx xưs li lêr Câp săc ntơưv nênhs Chu; Lêr hôix Lồng tồng ntơưv nênhs Zir, Langl; Khua luống, hát Khặp, đha shôngz ntơưv nênhs Nduôr tưz lo has tuôr tsês, phat hui...

Âk ntil nau bư brah kăl e dơi bu nuyh R’đe, Bu Nong ndâk tay tâm ăp tâ rbŭn pâl.

Tât ta Krông Nô, bu năch dơi uănh ăp ntil nau bư brah lah yang kơt kăl e bơh bon lan bu nong tơm: Bư brah m’ak gĕh ba phe, Bư brah lăp wâl mhe, Bư brah mbah tơm gêy…

Âk ntil nau pah kan nau way –k’dŏ mprơ, ăp ntil nau pâl dơi n’qual ndâk kan ăp năm gơi mbơh hưn ăp ntil ndơ gĕh lah bu năch tât hăn pâl tâm n’qual.

Y Sơn

1,038
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.