Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch Công viên Địa chất Toàn cầu Đắk Nông

29/01/2021 16:58 G1T+7

Krông Nô có hơn 20 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống tại 23 buôn, bon trên địa bàn các xã, thị trấn; trong đó có hai dân tộc tại chỗ là Ê đê và M’nông.

Xác định mục tiêu bảo tồn văn hóa truyền thống các DTTS là hướng để phát triển du lịch Công viên Địa chất trên địa bàn huyện, Krông Nô đã nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân, đề ra nhiều giải pháp để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng bào các dân tộc nơi đây cũng có ý thức và tích cực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tại các buôn, bon đồng bào dân tộc M’nông, Ê đê đã thành lập được các đội cồng chiêng; hơn 70% phụ nữ M’nông từ 18 tuổi trở lên biết dệt thổ cẩm; nghề đan lát truyền thống được bảo tồn và phát triển... Văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc phía Bắc như lễ Cấp sắc của người Dao; Lễ Lồng tồng của người Tày, Nùng; Khua luống, hát Khặp, nhảy sạp của người Thái cũng được khuyến khích gìn giữ, phát huy...

Nhiều nghi lễ truyền thống được người Ê đê, M'nông phục dựng trong các ngày hội.

Ðến với Krông Nô, du khách được thưởng thức các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ như: Lễ mừng lúa mới, Lễ vào nhà mới, Lễ cúng cây nêu...

Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, các lễ hội, trò chơi dân gian được huyện tổ chức hằng năm để quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương.

Y Sơn

1,037
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.