Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx hur tsêr cơưv

29/01/2021 16:54 G1T+7

Tsêr Phôv thông minhx cxưx nôix trur THCS haz THPT hênhx Đăk Glong muôx cxangx 200 shuv xinhz thuôx chor khôir lơp 6 txus 12; hur ntơư tiv zix mas shuv xinhz minhx cxưx Môngz, Mạ, M’nông, Zir, Mênhx Jênhx… Ntâu shông đhâu, iz făngz sir jul uô jông tsât lươngs kra haz cơưv, tsêr cơưv tsinhr zov chênhr zor zux tuôr tsês văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Chor grê văn hoar truênx thôngr xưs li ntâuz txaix, nhax cus, uô si jân jan... lo siz shơư trâu nôix jung kra haz ntâu hoax đôngs ngoaix khoar ntơưv đôix, đoanx, tsêr cơưv. Mênhx pêv xư sli khuênr khich nangr khâuz ndơưk truênx thôngr môngl cơưv; chor jas siz lưr hluôs gâux jông jangv, siz lưr uô cxuô zangv nox truênx thôngr, biêuv jiênr hu gâux, sênhr chêr truênx thôngr minhx cxưx nuz lêr, yangz đuô; tsov cưv tsêr par caz hiênx vâts văn hoar truênx thôngr; tsov cưv lơp hu gâux, khoz đruôl chiêng... Đhâu ntơư, uô muôx yangr uô si, môi trươngx cơưv shuv jông, muôx jul, has chor shuv xinhz haz cưs kra muôx saz tuôr tsês, phat hui truênx thôngr văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx.

Tsêr cơưv cxiv tsang tsêr truênx thôngr par caz shênhv đuôz haz hiênx vâts văn hoar jân jan.

Chor cưr shuv xinhz tưx hox nangr khâuz ndơưk truênx thôngr môngl cơưv.

Đhâu chor chuôv ngoaix khoar, chor cưr lo nrar cơưv văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs côngv siz lưr uô cxuô zangv nox truênx thôngr cxuô minhx cxưx trâu hâur shông yaz.

Chor cưr shuv xinhz sênhr chêr khâuz ndơưk truênx thôngr hur jas siz lưr zos tsêr cơưv tsov cưv.

Uô si jân jan tsov cưv hur chor hoax đôngs đôix, đoanx.

H'Mai

876
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.