Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray nau way uĕh kăl e ăp bu nong tâm wâl săm bŭt

29/01/2021 16:54 G1T+7

Wâl săm bŭt gưl II n’hanh gưl III bu nong gŭ nti n’qual Dak Glong gĕh rlau 200 kon se nti ntơm jrô 6 tât jrô 12; tâm nĕ gĕh âk kon se bu nuyh Mông, Mạ, Bu Nong, Nùng, Mường… Âk năm lĕ lăn, bơh đah nau nsrôih pah kan hao uĕh nau kan ntĭmn’hanh nti săm bŭt, wâl săm bŭt uănh kh’lay nau kan mât mray nau way uĕh kăl e ăp bu nong iê bu nuyh.

Ăp ntil nau way kh’lay kăl e gĕh nau kan vâng tanh, nau mprơ, ndơ dŏng goh uh, ăp ntil nau pâl rlưn… dơi nai tâm r’nglăp tâm nau ntĭm săm bŭt n’hanh ăp ntil nau kan ngoại khóa đội, đoàn, wâl săm bŭt. Tâm nĕ gĕh nau kan n’hưch nchoh kho ao kơt kăl e hăn nti ta jrô; nau tâm rlong bu druh uĕh, tâm rlong n’gon piăng bư trau, tâm rlong ăp ntil nau mprơ, k’dŏ kơt kăl e bu nong ta ăp nar rbŭn, nar tâm mâp nau kah gĭt; ndâk nkra jrô mpơl ndrăp ndơ kăl e; pơk jrô ntĭm nau mprơ, ntĭm tŭr chĭng… Yor nĕ, njêng gĕh ntŭk pâl, ntŭk ntĭm nti uĕh lăng, tâm di, nkah ntĭm kon se nti săm bŭt n’hanh nai ntĭm gĭt mât mray, hao dŏng uĕh nau way uĕh kăl e ăp bu nong iê bu nuyh.

Wâl săm bŭt ndâk nkra wâl prăp mray rup n’hanh ăp ntil drăp ndơ tâm nau way kăl e.

Kon se nti săm bŭt ŭch ngăn nchoh kho ao kơt kăl e hăn nti săm bŭt.

Ta ăp tâ nti ngoại khóa, kon se dơi joi gĭt, ôp nti nau way ơm kăl e ăp bu nong.

Kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh tâm rlong n’gon piăng bư trau kơt kăl e ăp bu nong ta năm nti mhe.

Kon se nti săm bŭt tâm rlong kho ao nchoh uĕh ta tâ tâl rlong yor wâl săm bŭt ndâk kan.

Nau pâl rlưn dah kăl e dơi bu ndâk kan ta ăp ntil nau kan đội, đoàn.

H'Mai

886
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.