Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phung K’dŏ mprơ xă Thuận An

29/01/2021 16:57 G1T+7

Năm 2015, dơi n’gâng kan ủy, n’gâng kan bri dak n’hanh gĕh bar pe bu ranh ta bon Bu Dak n’hanh Săr Pa lĕ jă đă, Phung K’dŏ mprơ xă Thuận An (Dak Mil) dơi ndâk njêng đah rlau 20 bu nuyh Bu Nong, ntơm 18 – 55 năm. Ntơm bơh nĕ tât abaơ, ăp bu nuyh tâm phung aơ way nti ren, hăn k’dŏ mprơ tâm ăp ntil nau pah kan nau way, k’dŏ mprơ tâm xă.

Phung k’dŏ mprơ aơ dơi tâm pă jêng 2 nhóm: nhóm tŭr chĭng n’hanh nhóm k’dŏ. Bơh đah tŭr chĭng n’hanh k’dŏ, ăp bu nuyh tâm phung kan aơ hôm blau mprơ n’hanh mprơ ăp ntil nau mprơ kăl e gĕh nau mprơ njiăng oh bêch, mprơ nau tâm rŏng, tâm pât… Bơh đah nĕ, phung kan aơ hôm nti tay ăp ntil nau k’dŏ r’nê Wa Hồ, nau tâm rŏng, nau plăch r’gâl n’hanh nau hao ndrŏng ntŭk rêh njêng – bri dak, bon lan; hăn tâm rlong ăp ntil nau k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan, pâl rlưn ma ăp n’gâng kan, ntŭk kan lah bu jă hăn n’hanh gĕh âk nau bu r’nê lah uĕh tâm nau rlong, nau k’dŏ mprơ. Yor nĕ, Phung K’dŏ mprơ sâm kơl mât mray, ntĭm nti phung druh ndăm bu nuyh Bu Nong n’hao uĕh ăp ntil nau kh’lay tâm nau way ta ntŭk neh ntu dêh njêng n’har bri Thuận An.

Phung K’dŏ mprơ xă Thuận An way tât rbŭn, nti k’dŏ mprơ lĕ nuih n’hâm.

Phung bu ka lô nti tŭr chĭng n’hanh mbơh hưn nau bên tŭr chĭng lor ma tŭr ngăn ngăn.

Gru gĕh âk nau blau H’Plơ, Kô ruanh phung k’dŏ mprơ lĕ nuih n’hâm ntĭm ăp bu ur k’dŏ ân di ntil nau k’dŏ kăl e Bu Nong.

Y Krăk

910
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.