Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng bộ xă mpeh n’har bri Thuận Hạnh ntĭm gai bon lan hao nau wăng sa- nau rêh bon lan

29/01/2021 16:59 G1T+7

Ðảng bộ xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) abaơ gĕh 18 chi bộ trực thuộc đah lĕ r’ngôch r’noh đảng viên gĕh 327 bu nuyh; tâm nĕ gĕh 124 đảng viên bu ur, 7 nuyh đảng viên bu nong iê bu nuyh.

Ðảng bộ mbơh hưn nŭm nau n’hêl bơh n’gâng kan ka lơ ntĭm, nau n’hêl đảng bộ xă tât ta ăp chi bộ n’hanh ăp đảng viên; ntĭm gai ăp chi bộ ndâk njêng nau n’hêl gơi sŏk nĕ bư nau kan hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tĕng pe khay du tâ, tĕng năm… Ăp ntŭk kan ủy Ðảng tâm bon lan ndjôt bôk ntĭm nau plăch r’gâl tơm tăm ân di ma neh ntu ta xă, janh tĕng kơt nau pah kan mhe lăp tâm nau kan gơi n’sĭt âk drăp ndơ gĕh tăm, nau uĕh tơm tăm, mpô mpa rong, bư mir jan ba tĕng nau kan tăch r’văt drăp ndơ…

Bơh đah hao nau kan bư mir jan ba, tăch r’văt drăp –dịch vụ ât jêng du ntil nau pah kan kh’lay tâm xă Thuận Hạnh.

Abaơ, Thuận Hạnh dơi kơp di bon lan mhe; kon se tât năm dơi hăn nti săm bŭt gĕh 98%, bu nuyh bon lan dơi dŏng săm bŭt n’kar săk y tế gĕh 86%; 92 % r’noh thôn kơp lah thôn gĕh nau rêh kloh uĕh, r’noh r’năk o-ach hôm e 1,6%; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan tâm năm 2020 gĕh 52,9%... Nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao đăp mpăn. Ăp đảng viên dơi pah kan lôch uĕh nau kan bu jao. Năm 2020, Ðảng bộ xă Thuận Hạnh lĕ đă n’gâng kan ka lơ kơp dơi pah kan lĕ nau kan uĕh tâm ăp ntil nau kan.

Bu nuyh bon lan tâm xă pĕ tiêu.

Mai Anh

1,154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.