Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong uănh hao nau kan r’nglăp đảng viên bu nong iê bu nuyh

29/01/2021 17:02 G1T+7

N’gor Dak Nong uănh kh’lay, trĕng kơl tâm nau pah kan r’nglăp đảng viên ma bu nong iê bu nuyh n’hanh ndâk njêng chi bộ ta thôn, buôn, bon, bản… Tâm năm pah kan 2015-2020, nau pah kan hao r’nglăp đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh âk nau plăch r’gâl r’noh kan n’hanh nau uĕh; sâm kơl njêng nau kh’lay gơi gĕh phung kan bộ tâm mpeh ngai, mpeh vêch gĕh nau blau.

Ăp ntŭk kan đảng tâm bon lan uănh kh’lay nau kan ndâk njêng nau nchră hao r’nglăp đảng viên bu nong iê bu nuyh ta ăp thôn, buôn, bon hôm e iê đảng viên mô rĭ ntŭk e hŏ gĕh đảng viên bu nong tơm, bu nong iê bu nuyh. Tâm 5 năm lĕ lăn, Ðảng bộ n’gor r’nglăp gĕh rlau 1.160 đảng viên bu nong iê bu nuyh, n’hao r’noh đảng viên bu nong iê bu nuyh tâm n’gor gĕh 4.000 đảng viên. Kơp êng năm 2020, lam n’gor r’nglăp gĕh 532 đảng viên, tâm nĕ gĕh 118 đảng viên bu nong iê bu nuyh, 287 đảng viên bu ur…, sâm kơl n’hao gĕh đảng viên lam n’gor tât 26.685 đảng viên. Ăp đảng viên mhe bu nong iê bu nuyh jêh dơi bu r’nglăp đảng lĕ nuih n’hâm pah kan, leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan wăng sa tâm r’năk, pah kan tâm bon lan.

Nau kan hao đảng viên bu nong iê bu nuyh sâm kơl ndâk njêng nau kan đảng tâm bon lan rlau nar rlau nâp phêt.

Tĕng ksiêm, tâm du năm Ðảng bộ n’gor r’nglăp gĕh rlau 200 đảng viên bu nong iê bu nuyh.

Ðảng viên bu ur bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau gĕh nau blau, n’hao nau leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan.

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh jêng bu nuyh gĕh nau kh’lay tâm ăp ntil nau pah kan tâm bon lan.

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh jêng bu nuyh gĕh nau leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan wăng sa tâm r’năk, mât mray nau way n’hanh ndâk njêng nau rêh tâm bon lan.

A Trư – H’Mai

2,013
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.