Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Nông quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

29/01/2021 17:02 G1T+7

Tỉnh ủy Đắk Nông luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên là người DTTS và xây dựng chi bộ ở thôn, buôn, bon, bản… Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên người DTTS có những chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng; góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn cán bộ ở vùng sâu, vùng xa.

Các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên DTTS ở thôn, buôn, bon còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên là người tại chỗ, người DTTS. Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 1.160 đảng viên DTTS, nâng tổng số đảng viên DTTS toàn tỉnh lên trên 4.000 đảng viên. Riêng năm 2020, toàn tỉnh kết nạp được 532 đảng viên, trong đó có 118 đảng viên DTTS, 287 đảng viên nữ…, góp phần nâng số đảng viên toàn tỉnh lên 26.685 đảng viên. Những đảng viên mới người DTTS sau khi được kết nạp đều có ý thức phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Phát triển đảng viên DTTS góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các địa phương ngày càng vững mạnh

Theo thống kê, bình quân hằng năm Ðảng bộ tỉnh kết nạp được trên 200 đảng viên DTTS.

Ðảng viên nữ DTTS ngày càng nâng cao trình độ, phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo trong công tác.

Ðảng viên DTTS trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Ðảng viên DTTS là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn văn hóa truyền thống và xây dựng địa phương.

A Trư – H’Mai

2,044
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.