Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil nsrôih pah kan gơi jêng n’qual bon lan mhe n’hanh hao jêng bon têh bơh năp năm 2025

29/01/2021 17:00 G1T+7

Jêh rlau 10 năm ndâk njêng bon lan mhe, saơ mpơl ăp ntil nô nau bon lan n’qual Dak Mil gĕh âk nau plăch r’gâl, ngih wâl gung trong dơi nkra uĕh, nau rêh gĕh drăp ndơ n’hanh nau rêh nuih n’hâm Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao.

Tât lôch năm 2020, n’qual gĕh 6/9 xă kơp di bon lan mhe; bon jê Dak Mil kơp di bon têh tâl IV, nau wăng sa tâm bon lan rlau nar rlau hao nau kan kông nghiệp – tiểu thủ kông nghiệp n’hanh tăch r’văt drăp ndơ, dịch vụ. Gĕh n’sĭt prăk rêl du huê bu nuyh pah kan du năm tâm 59 r’keh prăk; r’noh r’năk o-ach trŭnh hôm e 2,29%... Tâm 5 năm bơh kơi aơ, Dak Mil nchră kan gơi hao dŏng ăp ntil ndơ gĕh, nau uĕh, gơi hao ngăch nau wăng sa, nâp phêt. Bơh đah nĕ, n’qual nchŭn n’hâm suan pah kan uĕh ăp ntil nau trŭnh kan tâm bri dak, mât mray uĕh nau rêh nuih n’hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ bơh Bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh, bon lan tâm mpeh ngai, mpeh vêch n’hanh ăp bu nuyh gĕh n’hâm suan ma bri dak… Ðảng bộ, n’gâng kan bri dak n’hanh bon lan ăp bu nong tâm lam n’gor nsrôih pah kan ndâk njêng Dak Mil jêng n’qual kơp di bon lan mhe n’hanh hao jêng bon têh bơh năp năm 2025.

Dak Mil nsrôih pahh kan jêng n’qual kơp di bon lan mhe n’hanh jêng bon têh bơh năp năm 2025.

Xă Dak Gân nsrôih ndâk njêng ntŭk tăm tơm sa play âk ngăn ngên tâm n’qual n’hanh tâmn’gor.

Âk xă bon lan mhe n’qual Dak Mil ndâk nkra nau kan tăm kao ta trong hăn, sâm kơl bư gĕh ntŭk rêh ndrêh – kloh – uĕh.

Y Krak

1,078
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.