Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Mil hướng đến huyện nông thôn mới và lên thị xã trước năm 2025

29/01/2021 17:00 G1T+7

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Ðắk Mil thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

Đến cuối năm 2020, huyện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Đắk Mil đạt chuẩn đô thị loại IV, kinh tế nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 59 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,29%... Trong 5 năm tới, Đắk Mil tiếp tục chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách… Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn phấn đấu xây dựng Đắk Mil trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới và lên thị xã trước năm 2025.

Ðắk Mil phấn đấu thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới và lên thị xã trước năm 2025.

Xã Ðắk Gằn nỗ lực phấn đấu xây dựng vùng trọng điểm trồng cây ăn trái của huyện và tỉnh.

Nhiều xã NTM huyện Ðắk Mil xây dựng tuyến đường hoa, góp phần tạo nên cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Y Krak

1,074
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.