Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn têh XIII bơh Ðảng - du ntil nau kan kh’lay pơk năm pah kan mhe hao tâm nau rêh

29/01/2021 17:06 G1T+7

Ntơm lơ 25/1 tât lơ 2/2, Rbŭn têh Kô ruanh kan têh tâl XIII bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam dơi ndâk kan ta Thủ đô Hà Nội. Aơ jêng nau pah kan chính trị kh’lay bơh Ðảng n’hanh ăp bu nong. Kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan dôl ma uănh n’hanh dăn gĕh âk nau pah kan lôch uĕh bơh Rbŭn têh.

Rup mpơl lĕ r’ngôch nar ntơm ndâk nau Rbŭn têh tâl XIII Ðảng Kộng sản Việt Nam.

Ðah nau kan “Tâm rom gop – Bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan – Du nuih tĕng nau kan – Gĕh nau njêng tâm nau kan - Bư hao nau rêh”, Rbŭn têh XIII bơh Ðảng lĕ trŭnh lĕ r’ngôch nau kan: N’hao nau blau ntĭm gai pah kan, nau blau ndjôt bôk n’hanh nau dăng tâm lơh bơh Ðảng; ndâk njêng Ðảng n’hanh nô nau Chính trị kloh uĕh, nâp phêt lĕ r’ngôch; nkra tay, n’hao nau iăt tĕng bu nuyh bon lan ma Ðảng, Bri dak, nau kan xã hội chủ nghĩa, n’hao n’hưch nau hao đăp mpăn nri dak, uĕh lăng nau rêh, n’hao nau mĭn tâm nuih n’hâm n’hanh nau dăng tâm rom gop lam bu nong, tâm r’nglăp đah nau dăng abaơ, n’hao hao lĕ r’ngôch tâm nau kan, lĕ r’ngôch nau plăch r’gâl mhe, kông nghiệp hóa, hiện đại hóa, mât nâp phêt neh ntu Bri dak, mât mray nau rêh mô gĕh tâm lơh tâm su, gĕh nau đăp mpăn.

Wa Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Kô ruanh bri dak rŏ săm bŭt mbơh hưn nau kan N’gâng kan Chăm gai Trung ương gưl XII.

Rbŭn têh lĕ trĕng kan, nsrôih pah kan tât năm 2025, bri dak he tĕng kan bư jêng bri dak kông nghiệp mhe, gĕh rlau prăk rêl n’sĭt tâm nau kan abaơ. Tât năm 2030, bri dak he lĕ jêng du bri dak kông nghiệp mhe, gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan du năm âk. Tât năm 2045, bri dak he jêng du bri dak ndrŏng hao, tĕng nau kan xă hội chủ nghĩa, n’sĭt âk prăk rêl tâm nau pah kan.

Bơh năp Wâl rbŭn Nchră nau kan Bri dak gĕh rup knôp n’hanh nhuăk ndrel ma rplay săm bŭt nchih Rbŭn têh XIII

Bon têh Gia Nghĩa dơm kao mi nga n’hanh siăm kơ, săm bŭt mpơl nau moh kan mbah m’ak Rbŭn têh lam bri dak tâl XIII bơh Ðảng.

 

12,447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.