Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor chiv tiêu zov chênhr lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx 5 shông 2021 – 2026

29/01/2021 17:05 G1T+7

Tôc đôs cxangz ndê cinh têr (GDP) fênhx đrăngz 5 shông lo muôx li 6,5 - 7%/shông. Txus shông 2025, GDP fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx 4.700 - 5.000 USD; pangz ntơưv năng suât chor nhân tôr tôngv hơx (TFP) trâu cxangz ndê lo muôx 45%; tôc đôs cxangz ndê năng suât los đôngs fênhx đrăng yangx 6,5%/shông; tiêu hao năng lươngs xangv sâuv GDP fênhx đrăngz txu 1 - 1,5% nax shông; tiv lêx đô thix hoar muôx li 45%; tiv trongx công nghiêx chêr biênr, chêr tos hur GDP lo yangx 25%; cinh têr xur lo muôx 20% (GDP).

Chor ntu cêr hur khuôn viên Trung tân Hôix nghis Têz qơưs muôx ntâu băng rôi, khâuv hiêus kruôz ntuôl, pangz mangx Đaix hôix.

Lus tsôngv langx, txus shông 2025, tiv trongx los đôngs kôngz lông hur tangs nro los đôngx tsôngv langx muôx li 25%; tiv lêx los đôngx đhâu kra cơưv zos 70%; tiv lêx tsi muôx nuv uô nhoz thangx tsangv đrôngl shông 2025 tsơưs đuô 4%; tiv lêx pluôl ntâu făngz tuôr tsês keiz txu 1 - 1,5% nax shông; muôx 10 bac sir haz 30 tsangx nênhs moz/1 vangv tiz nênhs; tiv lêx côngv bov hiêmv y têr lo 95% tiz nênhs; shông lâul fênhx đrăngz lo 74,5 shông; tiv lêx xar lo huv jêx jos yaz muôx li 75%, hur ntơư tsơưs hlo 10% xar lo huv jêx jos yaz zangv kâur. 

Lus môi trươngx, txus shông 2025, tiv lêx sir zôngv đêx nyaz, đêx huv vêv xinhz ntơưv tiz nênhs nhoz đrôngl zos 95 - 100% haz jêx jos zos 93 - 95%; tiv lêx sâu haz xưv lir jac thaiv bur sinh hoax đrôngl bov đamv tiêu chuânv, cui chuânv lo 90%; tiv lêx thangx tsangv công nghiêx, thangx tsangv chêr suât tangz tov hoax đôngs muôx hêx thôngr xưv lir đêx thaiv tox tsongs huv tiêu chuânv môi trươngx zos 92%; tiv lêx cơ sơv uô ô nhiêmr môi trươngx hênhr yangx lo xưv lir 100%; tuôr truôx vur hangr jôngr truôx 42%.

Bảo Ngọc

12,512
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.