Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau pah kan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan 5 năm 2021 – 2016

29/01/2021 17:05 G1T+7

Nô hao hao wăng sa (GDP) bình quân 5 năm gĕh tâm 6,5 – 7% du năm. Tât năm 2025, GDP bình quân du huê bu nuyh gĕh tâm 4.700 – 5.000 USD; tâm kơl nao nau nchŭn ăp bu nuyh kan (TFP) hao tâm nau kan gĕh tâm 45%; nau kao pah kan bình quân gĕh rlau 6,5% du năm; năng lượng trŭnh kơp rlau GDP bình quân 1 – 1,5% ăp năm; r’noh plăch r’gâl bon lan jêng bon têh tâm 45%; r’noh kông nghiệp nkra ndơ sa, nkra ndơ dŏng tâm GDP gĕh rlau 25%; mrô nau wăng sa gĕh tâm 20% (GDP).

Ăp mpeh trong hăn leo bơh Wâl rbŭn Nchră nau kan Bri dak gĕh âk băng rôn, săm bŭt mpơl nau moh kan mbơh ntĭm, dŏng hưn nau kan Rbŭn têh.

Nau kan hao nau rêh bon lan, tât năm 2025, r’noh bu nuyh pah kan bư mir jan ba tâm bon lan gĕh tâm 25%; r’noh bu nuyh pah kan jêh dơi bu ntĭm nau kan lah 70%; r’noh bu nuyh mô gĕh nau kan tâm bon têh tâm năm 2025 tâm dâng 4%; r’noh r’năk o-ach đa chiều trúnh 1 – 1,5% du năm; gĕh 10 nai dak si n’hanh 30 mlâm sưng bêch tâm du vạn bu nuyh; r’noh dŏng săm bŭt n’kăr săk y tế gĕh 95% r’noh kon bu nuyh, r’noh jŏ năm rêh tâm 74,5 năm; r’noh kơp di bon lan mhe tâm 75%, tâm nĕ gĕh iê ngăn ngên tâm 10% kơp di bon lan kiểu mẫu.

Tâm nau kan mât kloh ntŭk rêh, tât năm 2025, r’noh dŏng dak kloh, dak mô gĕh ka man bu nuyh bon lan tâm bon têh lah 95 – 100% n’hanh tâm bon lan gĕh 93 – 95%; r’noh sŏk n’hanh nkra n’dŏk dăng tâm bon têh kơp di ma nau kan, tĕng nau n’hêl 90%; r’noh kông nghiệp, mpeh nkra ăp ntil ndu ndơ gĕh dak n’dŏk nchŭn du ntŭk kơp di ma nau kloh ntŭk rêh lah 92%; r’noh ăp ntŭk bư bâ ntŭk rêh gĕh bu kuh prăk tât 100%; mât mray nau kan tăm tơm si bri n’kŭm n’hâm gĕh 42%.

Bảo Ngọc

12,562
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.