Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

10 ntil nau kh’lay gĕh pah kan n’gor Dak Nong năm 2020

29/01/2021 17:07 G1T+7

10 ntil nau kh’lay gĕh pah kan n’gor Dak Nong năm 2020

1. Rbŭn têh kô ruanh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâl XII

Rbŭn têh kô ruanh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâl XII, năm pah kan 2020 – 2025 dơi ndâk kan ntơm lơ 14 – 16/10/2020 ta Wâl Rbŭn têh n’gor.

Ảnh: Hồ Mai

2. Mbơh hưn ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa

Măng lơ 15/1/2020, Ủy ban Bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong Mbơh hưn Nau n’hêl bơh Ủy ban Chăm gai Quốc hội tâm nau kan ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa.

3. Rbŭn têh Tâm rlong rŏng ma bri dak n’gor Dak Nong tâl III

Lơ 25/9/2020, ta Wâl Rbŭn têh n’gor, lĕ ndâk tâ Rbŭn têh Tâm rlong rŏng ma bri dak n’gor Dak Nong tâl IV (2020 - 2025), lah gĕh 253 kô ruanh têh hăn rbŭn.

4. Kông viên neh ntu Dak Nong dơi kơp Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO

Măng lơ 24/11/2020, ta tâ Rbŭn ntơm ndâk nau Rbŭn nau way Vâng tanh Việt Nam tâl 2/2020, mpơl măt N’gâng kan UNESCO lĕ ân Sam bŭt kơp nau moh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong.

5. Dak Nong lĕ ndâk pah kan lôch uĕh nau kan Rbŭn nau way Vâng tanh Việt Nam tâl 2 năm 2020 n’hanh âk ntil nau pâl r’lưn, k’dŏ mprơ têh

Ntơm lơ 24 – 29/11/2020 Rbŭn nau way Vâng tanh Việt Nam tâl 2 năm 2020 dơi UBBL n’gor Dak Nong ndâk kan ta kô klao, bon têh Gia Nghĩa, đah nau moh kan “Rbŭn nau way n’hanh ntŭk hăn pâl – Tinh hoa phương Ðông”.

Ảnh: Nguyễn Nam

6. Kah gĭt 60 năm Nar Pơk Trong hăn tâm lơh mpeh Bắc – Nam ntŭk găn tâm n’gor Dak Nong

Măng lơ 29/10/2020, ta Wâl Rbŭn têh n’gor, N’gor ủy, HÐBL, UBBL , Ủy ban MTBDVN n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn kah gĭt 60 năm Nar Pơk Trong hăn tâm lơh mpeh Bắc – Nam (30/10/1960 – 30/10/2020).

7. Ntơm nchŭn nau kan, jao kơp OCOP ân ăp ntil drăp ndơ gĕh bư mir jan ba

Tâm năm 2020, UBBL n’gor Dak Nong lĕ pă săm bŭt kơp 22 drăp ndơ dăp hạng tâm di ma Nau kan du xă du ntil drăp gĕh (OCOP) tâm n’gor.

8. Nsrôih n’jrăng n’gang nau ji tưp

Bơh đah nsrôih n’gang, n’jrăng uĕh nau ji tưp Covid-19, lam n’gor lĕ n’hâm suan, ngăch mprăl tâm nau kan n’gang nau ji bạch hầu n’hanh ăp ntil nau ji tâm tưp gĕh tâm n’gor.

9. Dak Nong lĕ ndâk kan jêh uĕh nau tâm rlong pah play đung U23 tâm Bri dak

Nau tâm rlong pah play đung U23 bri dak năm 2020 dơi ndâk kan ta bon têh Gia Nghĩa ntơm lơ 7 – 15/11, lah gĕh 6 đội bu ka lô n’hanh 6 đội bu ur tâm rlong pah play.

Ảnh: Hồ Mai

10. Gĕh nhŭp âk nô nau bu tăch r’văt ma tuý

Tâm năm 2020, phung kông an lĕ saơ, nhŭp gĕh 183 phung gĕh nau tih tăch r’văt ma tuý (hao rlau 103 phung gĕh nau tih đah năm 2019) đah 454 bu nuyh prăp, rdeng, tăch r’văt, dŏng ma túy bu gĕh nhŭp.

Nguyễn Hải – Đức Diệu (t.h)

10,281
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.