Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • M’ak Ðảng 91 yăn kao, m’ak bri dak lăp tâm nau hao mhe
 • 29/01/2021 17:08
 • Yăn kao aơ, Ðảng he nŭm 91 năm ndjôt bôk bu nong găn ăp ntil nau jêr jŏk, nau khĭt tâm lơh tâm su gơi gĕh nau rêh kơt abaơ, tâm nau kan kông nghiệp hóa, hiện đại hóa, tâm r’nglăp n’hanh hao nâp phêt. Ntơm kăl e, ta mông mbah wơt năm mhe, m’ak Ðảng – m’ak Yăn kao lĕ jêng du ntil nau way bơh bu nong.
 • Ăp ntil nau pah kan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan 5 năm 2021 – 2016
 • 29/01/2021 17:05
 • Nô hao hao wăng sa (GDP) bình quân 5 năm gĕh tâm 6,5 – 7% du năm. Tât năm 2025, GDP bình quân du huê bu nuyh gĕh tâm 4.700 – 5.000 USD; tâm kơl nao nau nchŭn ăp bu nuyh kan (TFP) hao tâm nau kan gĕh tâm 45%; nau kao pah kan bình quân gĕh rlau 6,5% du năm; năng lượng trŭnh kơp rlau GDP bình quân 1 – 1,5% ăp năm; r’noh plăch r’gâl bon lan jêng bon têh tâm 45%; r’noh kông nghiệp nkra ndơ sa, nkra ndơ dŏng tâm GDP gĕh rlau 25%; mrô nau wăng sa gĕh tâm 20% (GDP).
 • Ăp năm Sửu kh’lay tâm nô nau kăl e Việt Nam
 • 29/01/2021 17:03
 • + Tân Sửu: (41): Jêh dơi lơh ka han Hán, Hai Bà Trưng jêng adăch ndâk njêng ngih wâl ta Mê Linh, ndâk njêng n’hanh mât bri dak êng, ndâk njêng nau kan bu ur bư dăch ntơm gĕh ta Việt Nam.
 • Dak Nong uănh hao nau kan r’nglăp đảng viên bu nong iê bu nuyh
 • 29/01/2021 17:02
 • N’gor Dak Nong uănh kh’lay, trĕng kơl tâm nau pah kan r’nglăp đảng viên ma bu nong iê bu nuyh n’hanh ndâk njêng chi bộ ta thôn, buôn, bon, bản… Tâm năm pah kan 2015-2020, nau pah kan hao r’nglăp đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh âk nau plăch r’gâl r’noh kan n’hanh nau uĕh; sâm kơl njêng nau kh’lay gơi gĕh phung kan bộ tâm mpeh ngai, mpeh vêch gĕh nau blau.
 • Phung K’dŏ mprơ xă Thuận An
 • 29/01/2021 16:57
 • Năm 2015, dơi n’gâng kan ủy, n’gâng kan bri dak n’hanh gĕh bar pe bu ranh ta bon Bu Dak n’hanh Săr Pa lĕ jă đă, Phung K’dŏ mprơ xă Thuận An (Dak Mil) dơi ndâk njêng đah rlau 20 bu nuyh Bu Nong, ntơm 18 – 55 năm. Ntơm bơh nĕ tât abaơ, ăp bu nuyh tâm phung aơ way nti ren, hăn k’dŏ mprơ tâm ăp ntil nau pah kan nau way, k’dŏ mprơ tâm xă.
 • Dŭt kah mbung ngêt ndrănh yăng kăl e Bu Nong
 • 29/01/2021 16:56
 • Ðah nau ŭch pah kan mât mray uĕh nau way ngêt ndrănh yăng kăl e bu nuyh Bu Nong n’hanh joi n’sĭt tay prăk tă bơh nau kan aơ, bu ur bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ ndâk njêng Phung pah kan ndrel n’gon ndrănh yăng.
 • Mât mray nau way uĕh kăl e ăp bu nong tâm wâl săm bŭt
 • 29/01/2021 16:54
 • Wâl săm bŭt gưl II n’hanh gưl III bu nong gŭ nti n’qual Dak Glong gĕh rlau 200 kon se nti ntơm jrô 6 tât jrô 12; tâm nĕ gĕh âk kon se bu nuyh Mông, Mạ, Bu Nong, Nùng, Mường… Âk năm lĕ lăn, bơh đah nau nsrôih pah kan hao uĕh nau kan ntĭmn’hanh nti săm bŭt, wâl săm bŭt uănh kh’lay nau kan mât mray nau way uĕh kăl e ăp bu nong iê bu nuyh.
 • Gru gĕh âk nau blau H’Nir
 • 29/01/2021 16:53
 • Ntơm kon se, u H’Nir (deh năm1956), bu nong Mạ ta bon Sa Ú-Dru lĕ tĕng nau kan nti vâng tanh tă bơh mê n’hanh ăp yuh păng nơm. Yor gơih n’hanh blau ti tanh, năm 18, u lĕ gĭt tanh ăp ntil săm, ao, mi nal, troi…tĕng nau vâng tanh kơt kăl e.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.