Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

16/01/2023 10:17 G1T+7

Toàn tỉnh có 1.896 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) là người DTTS, chiếm hơn 10% tổng số CB, CC, VC. Những năm qua, tỉnh chú trọng công tác tạo nguồn, đưa vào quy hoạch và bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là người DTTS. Nhờ vậy, đội ngũ này tăng lên cả về số lượng và chất lượng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác xây dựng đội ngũ CB, CC, VC người DTTS chưa thật sự đổi mới. Số lượng CB, CC, VC người DTTS trong quy hoạch còn thấp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS chưa được quan tâm đúng mức.

Thực hiện Ðề án số 03-ĐA/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Công văn số 5978/UBND-TH về phát triển đội ngũ CB, CC, VC người DTTS trong thời kỳ mới, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chú trọng tuyển dụng người DTTS. Các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho CB, CC, VC người DTTS; đồng thời tập trung thực hiện ngay việc quy hoạch để tạo nguồn cán bộ là người DTTS, nhất là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng các giải pháp để sử dụng hiệu quả đối với sinh viên cử tuyển; quan tâm tuyển dụng sinh viên người DTTS đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học để bố trí việc làm, tạo nguồn đội ngũ cán bộ DTTS đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn.

Thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy, giai đoạn 2021-2035 có 53 lượt người DTTS thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

 

Viên chức y tế người DTTS không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chuyên môn, nhiệm vụ được giao

Y Krăk

241
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.