Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • 10 ntil nau kh'lay dơi gĕh pah kan tâm n'gor Dak Nong năm 2022
 • 16/01/2023 10:27
 • 1. Dăp n'gor Dak Nong tâm năm 2021 - 2030, trĕng kan tât năm 2050, ntơm gĕh nau kan Dak Nong ndâk nkra đồ án dăp n'gor tâm năm 2021 - 2030, trĕng kan tât năm 2050 gơi njuăl ân Chính phủ kơp ân kan. Aơ jêng ndơ kan di gơi trĕng n'hao Dak Nong ntơm abaơ tât ta ăp năm bơh kơi.
 • Trĕng kơl n'hao phung kan bộ bu nong iê bu nuyh
 • 16/01/2023 10:17
 • Lam n'gor gĕh 1.896 kan bộ, kông chức, viên chức lah bu nuyh bu nong iê bu nuyh, gĕh rlau 10% lĕ r'ngôch r'noh kan bộ, kông chức, viên chức, n'gor uănh kan nau kan njêng bu nuyh kan, r'nglăp dăp n'hanh ntĭm phung kan bộ lah bu nuyh bu nong iê bu nuyh. Yor nĕ, phung kan aơ hao uĕh tâm nau kan n'hanh hao âk r'noh, sâm kơl n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan. Khă nĕ, đah ma nau bu jao, nau kan ndâk njêng phung kan bộ, kông chức, viên chức bu nuyh bu nong iê bu nuyh mô hŏ gĕh âk nau plăch r'gâl mhe. R'noh kan bộ, kông chức, viên chức bu nuyh bu nong iê bu nuyh ta nau bu dăp kan hôm iê. Nau kan ntĭm, nti kan bộ bu nuyh bu nong iê bu nuyh e hŏ dơi bu pah kan lĕ nuih n'hâm.
 • Gia Nghĩa nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe hao tay
 • 16/01/2023 10:15
 • Jêh dŭt pah kan ndâk njêng bon lan mhe ta năm 2020, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan bon têh Gia Nghĩa pah kan tay tât năm 2025, 2 xă Dak Nia, Dak R'moan dơi kơp di bon lan mhe hao tay, tâm nĕ gĕh du xă kơp di bon lan mhe kiểu mẫu.
 • Ðảng viên bu nuyh gĕh nau pah kan tơm ta bon lan
 • 16/01/2023 10:10
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk kan bộ, đảng viên bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor mô rlu tâm rlong, leo lor tâm ăp ntil nau pah kan, gơi n'hao nau wăng sa, ndâk njêng bon thôn, bon, bản rlau nar rlau uĕh. Phung kan bộ, đảng viên tâm bon lan nsrôih njŭn ăp ntil nau kơl bơh Ðảng, pháp luật bơh Bri dak tât ma bu nuyh bon lan rlau nar rlau uĕh. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan tơm ta bon lan blau wăng sa, dơh dăch ma bon lan bu nong iê bu nuyh, ntĭm bu nuyh bon lan kĩ thuật tăm tơm rong mpô mpa... Yor nĕ, sâm kơl n'hâm suan gơi n'hao nau rêh bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau hao.
 • N'hao dŏng uĕh ndơ rtêl ta mpeh Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong
 • 16/01/2023 10:06
 • Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong abaơ gĕh rlau 4.700 km vuông, găn ta 6 n'qual, bon têh: Čů Jŭt, Dak Mil, Dak N'Soong, Dak Glong, Krông Nô n'hanh bon têh Gia Nghĩa. Ta mpeh Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong gĕh âk ndơ gĕh, gĕh âk nau way ơm kăl e bơh ăp bu nong tơm n'hanh bu nong iê bu nuyh rêh, ndâk njêng nau pah kan gĕh phung Bu nong, Mạ, R'đe, Thái, Dao, Tày, Nùng, Mông... Ăp ntil ndơ gĕh, ndơ uĕh tâm nau way êng bơh ăp bu nong bư gĕh âk ntil nau way uĕh bơh ăp bu nong.
 • Năk ŭnh tâm nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên
 • 16/01/2023 09:54
 • Tĕng nau way tâm nuih n'hâm bơh bon lan iê bu nuyh ta Tây Nguyên lah ndrel, Dak Nong lah êng, ŭnh jêng "brah" gĕh nau lap, gĕh nau kh'lay tâm nau rêh nuih n'hâm. Ntơm bơh gâm piăng trau, mprơh mpô mpa janh, tât ta njrâl ŭnh ân răm dơi bu dŏng ŭnh. Yor nĕ, ăp r'năk sa way gĕh năk ŭnh gơi n'gon piăng gâm trau n'hanh mât nau uĕh lăng tâm r'năk sa.
 • Bu ur Dao Thanh Y mât mray nau vâng tanh, jĭm way ơm
 • 16/01/2023 09:51
 • Xă Nâm N'đir (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon đah rlau 2.100 r'năk sa, tâm 9.600 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Dao gĕh 30%, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Dao Thanh Y. Tât ta Dak Nong ndâk njêng nau rêh lĕ jŏ, khă nĕ bu nuyh Dao Thanh Y hôm mât mray âk nau way ơm bu nong, tâm nĕ gĕh nau vâng tanh, jĭm nau way ơm.
 • Ndơ sa dŭt kah ta nar têt bơh bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 16/01/2023 09:47
 • Ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor gĕh âk ndơ sa kah nau way ơm ta nar têt. Ăp ntil ndơ sa nau way ơm dơi bu dŏng bư brah mô rĭ dŏng sa ta r'năk, thai bu năch jêng du ntil ndơ sa kah nar têt bơh bu nuyh bon lan. Ăp bu nong gĕh ndơ sa êng êng n'hanh kah. Bu nuyh Bu nong gĕh biĕp prung, biĕp ndŭm, mbêt prung, poăch ndông.
 • Tât năm 2030 ăp thôn, bon gĕh ðội văn nghệ nau way ơm bu nuyh bon lan
 • 16/01/2023 09:43
 • Ndơ kan "Mât mray, n'hao nau kh'lay k'dŏ, mprơ, pâl nhạc ăp bu nong iê bu nuyh tâm r'nglăp đah nau kan bư ntŭkhăn pâl tâm năm 2021 - 2030" bơh n'gor dơi pah kan ntơm năm 2022 tât năm 2030; tâm pĕ jêng 2 tâ: tâ ntơm năm 2022 tât năm 2025 n'hanh tâ tâl II ntơm năm 2026 tât năm 2030.
 • Saơ gĕh nau uĕh trŭnh r'noh o-ach ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 16/01/2023 09:36
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau kơl bơh Trung ương, âk ntil nau kan dơi n'gor ndâk kan gĕh: kơl ân tơm tăm; pah kan ndrel ma ăp m'bŭch kan tín dụng gơi bu nuyh bon lan dơi manh prăk dŏng bư mir jan ba; ndâk njêng tổ, phung kan gơi sâm kơl, tâm kơl, tâm n'sing tâm nau kan wăng sa; tâm r'nglăp ntĭm nau kan ndrel ndâk nau kan ntĭm khoa học kĩ thuật... Yor nĕ, r'noh r'năk o-ach trŭnh ntơm 19,26% du năm hôm 6,98% năm 2020 (tâm 5 năm trŭnh 12,28%).
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.