Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đổi thay từ OCOP Đắk Nông

26/01/2022 08:03 G1T+7

Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay, toàn tỉnh đã có 41 sản phẩm đạt OCOP từ hạng 3 - 4 sao. Các sản phẩm OCOP chủ yếu tập trung vào thực phẩm, lúa gạo, mắc ca, hồ tiêu, hạt điều, sầu riêng, bơ... Đây đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thông qua xây dựng sản phẩm OCOP đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu. Những sản phẩm được chọn để xây dựng OCOP sẽ được hình thành vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. OCOP cũng từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra hướng đi mới của cư dân nông thôn. Qua đó, tác động tích cực đến sinh kế của người dân các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

OCOP là cơ hội giúp các địa phương khơi dậy sự tự lực, sáng tạo của cộng đồng để phát triển các sản phẩm đặc trưng

Quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn, vùng dân tộc thiểu số

Hộ dân tộc M’nông trồng mắc ca ở Tuy Đức liên kết, tham gia vào hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP giúp nâng cao giá trị

Sản phẩm OCOP mang đặc trưng của Đắk Nông như cà phê, tiêu, lúa gạo, trái cây...

H’Mai

2,208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.