Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Sa Nar, xă Dak R’măng (Dak Glong): Bon moh săk n’hor dak

03/06/2021 11:07 G6T+7

Tĕng âk bu nuyh âk năm tâm bon n’kôch, kăl e bon Sa Nar, xă Dak R’măng (Dak Glong) tâm bri jru (ta Kông ti Cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy, xă Quảng Sơn, n’qual Dak Glong abaơ).

Ta mông rĭ gĕh du phung Bu nong rêh bơh pĭt n’hor dak gĕh săk moh lah Dak Sa Nar. Tât nau tâm lơh tâm su, âk r’năk bu nuyh bon lan ta aơ lĕ du nchuăt ta ntŭk yôk rêh, gơi nơih tâm mâp pah kan ma kan bộ kăch mạng khăn păng moh săk bon jêng Sa Nar Ðăng, rblang lah bon Sa Nar ka lơ yôk. Tât mông bơh kơi bon lĕ jêng ntŭk kan kăch mạng Bắc n’hanh Nam n’hanh jêng ntŭk gŭ rêh ka han tâm lơh ta Nâm Nung (ntŭk ka han gŭ rêh tâm lơ B4-Liên tỉnh IV). Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi neh ntu bu pit, r’noh bu nuyh rêh tâm bon rlau nar rlau âk. Yor nĕ, âk r’năk lĕ tât ta xă Quảng Sơn rêh, moh săk bon jêng Sa Nar; bă bă nĕ hăn ta xă Dak R’măng rêh n’hanh moh săk bon jêng Sa Nar đâng. Bon Sa Nar, xă Dak R’măng abaơ gĕh 130 r’năk, đah ma 1.090 bu nuyh, tâm nĕ r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 110 r’năk.

Ntŭk tô tơm dơi bu moh săk bon Sa Nar abaơ jêng du mpeh bri tâm Kông ti Cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy

Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa yor tăm tơm ca phê, đah r’noh neh gĕh tăm rlau 100 hec ta

Nglau n’gân dak dơi bri dak ndâk nkra gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm bon

Nau kan vâng tanh dơi âk bu ur Bu Nong mât, hao dŏng uĕh tâm nau rêh

Thung dơm n’dŏk bê tông dơi Bri dak nkra gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk n’khŭt, dơm n’dŏk jêh dŏng

Bu nuyh Bu Nong bon Sa Nar gĕh prăk rêl dŏng ndâk nkra ngih wâl têl mbâl

A Trư

1,809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.