Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Rơ Sông, xar Đăk R’măng (Đăk Glong): Jos bê hangr đêx

20/05/2021 14:42 G5T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul hur jos has, thâuv ntêx jos Rơ Sông, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) thuôx cumx 17, jos 7, xar Đăk R’măng nhis nuôr.

Thâuv ntơư nênhs M'nông uô nênhx nhoz ntơưv ntul iz tus đêx muôx bê hu Đăk Sông. Viv jêx jos thâuv nuôr tsi tâu muôx bê mas pêx xinhv tưz zôngv bê tus hangr đêx hur jos hu bê trâu chor nênhs M’nông thangx tsangv ntơưv zus chia txơưr đuô kror qơư. Tov kangz nuôr, uô trơưs chuv trương ntơưv Têz qơưs, kruôz ntuôl pêx xinhv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv tiz nênhs nhoz tov hangr jôngr lus nhoz tox tsongs, chor nênhs ntơư tưz lus cxiv tsang jêx jos yaz haz zuôr bê tus hangr đêx thâuv ntêx hu trâu jos zos Rơ Sông txus nhis nuôr. Jos Rơ Sông nhis nuôr muôx 136 tsêr, đrul 658 lênhx nênhs, hur ntơư, minhx cxưx M’nông muôx 89 tsêr.

Hangr đêx Đăk Sông nhoz jos 7, xar Đăk R’măng zos qơư chuôz hu bê ntơưv jos

Pêx xinhv yâu kror đêx chia muôx đêx sir zôngv

Bia ndu tsês 15 Anh hungx liex sir zos nênhs M’nông xar Đăk R’măng hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ lo cxiv tsang ntơưv jos

Nghêx uô chơưr cxuô truênx thôngr lo nênhs M’nông tuôr tsês, phat hui

Tsêr văn hoar côngx đôngx jos lo cxiv tsang đangr pho

Iz chik câuv jos Rơ Sông nuz nuôr

A Trư

1,896
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.