Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Rơ Sông, xă Dak R’măng (Dak Glong): Bon săk n’hor dak

20/05/2021 14:42 G5T+7

Tĕng âk bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, kăl e bon Rơ Sông, xă Dak R’măng (Dak Glong) ta cụm 17, thôn 7, xă Dak R’măng abaơ.

Ta mông rĭ bu nuyh Bu Nong rêh n’hanh bư mir jăn ba ta n’hor Dak Sông. Yor bon e hŏ gĕh săk bon nĕ bu nuyh bon lan ta aơ lĕ sŏk săk n’hor dak tâm bon gơi moh săk bon ma phung bu nuyh Bu Nong tâm mpeh khăn păng gơi bu gĭt ma ăp mpeh bă bă. Jêh rĭ, pah kan tĕng nau ntĭm gai bơh Bri dak, jă đă bu nuyh bon lan rêh ta mpeh ngai, mpeh vêch, bu nuyh bon lan rêh tâm bri sĭt nchŭn du ntŭk, rĭ khăn păng lĕ tât ndâk njêng bon mhe n’hanh sŏk tay săk n’hor dak kăl e moh săk bon mhe jêng Rơ Sông tât abaơ. Bon Rơ Sông abaơ gĕh 136 r’năk, đah ma 658 bu nuyh, tâm nĕ r’noh Bu Nong gĕh 89 r’năk sa.

Dak Sông ta thôn 7, xă Dak R’măng jêng ntŭk tô tơm moh săk bon abaơ

Bu nuyh bon lan khoer ntu dak gơi gĕh dak dŏng ngêt sa ŭm tôh ôi mhau

Lŭ nchih săk kah gĭt 15 Nô hăt janh săn săk bu nuyh Bu Nong xă Dak R’măng tâm nau tâm lơh đah My dơi bu ndâk nkra ta bon

Nau kan n’gon ndrănh yăng dơi bu nuyh Bu Nong mât, hao dŏng uĕh tâm nau rêh

Wâl rbŭn bon dơi bri dak kơl ndâk nkra têh uĕh

Du ntŭk mpơl bon Rơ Sông abaơ

A Trư

1,895
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.