Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Phi Glê, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Jos shông le

01/04/2021 14:43 G4T+7

Nênhs lâul Y’MBrong has, jos Phi Glê, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx hâur pâuk nhoz xar Đăk R’măng, hênhx Đăk Glong nhis nuôr.

Thâuv ntơư, jos tsuôl muôx li 10 tsêr uô nênhx nhoz haz iz puôl ndil lo tir thair hangr shông le. Chor nênhs ntơư tưz zôngv shông le chia uô cu trak, tâuk, hlâu, đuôr... pangz mangx uô nox uô hâuk haz lur njuôl shông le lus nox. Txix ntơư, chor nênhs nuôr tưz tưx hu bê zus luz jos uô Phi Glê. Trơưs lus M’nông, Phi Glê muôx grê zos shông le hangr jôngr. Tov kangz viv tiz nênhs chôngz tuôx, iz cxa chuôz zis tưz txangr lus uô nênhx nhoz xar Quảng Sơn haz zuôr bê Phi Glê hu trâu jos yaz, yuôr iz cxa chuôz zis tsinhv uô nênhx nhoz xar Đăk R’măng.

Jos Phi Glê nhis nuôr muôx 443 tsêr đrul 1.588 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư muôx 70 tsêr. Jos muôx angr đangr li 12.000 ha; hur ntơư cax phê muôx li 5.000 ha, 3.000 ha phưx txoz haz iz cxa ntông nox txir.   

Jos muôx li 12.000 ha angr uô nox

Nênhs kôngz đâux tư hêx thôngr tsuôk bec chia tu kôngz lông

Pêx xinhv jaz, ntiv nangz uô ntêx muôs phưx txoz

Ntâu zangv nox truênx thôngr xưs li plơưr car thênhx, jâuz laz... tsinhv lo tsôngv box tuôr tsês hur pluôl nox cxuô nuz

Tsôngv box M’nông hur jos khơưs tsês lo yênhx puô luz huz lâul muôx grê

Nghêx ntul ntâuz txaix lo kuôl pux M’nông tuôr tsês haz phat hui

A Trư

1,733
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.