Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bri Gle, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Bon moh săk bri gle

01/04/2021 14:43 G4T+7

Bu ranh bon Y M’Brong n’kôch, bon Bri Gle, gĕh tô tơm ntơm ta xă Dak R’măng, n’qual Dak Glong abaơ, kăl e bon gĕh 10 r’năk bu nuyh bon lan rêh n’hanh bơh pĭt bon gĕh âk ngăn bri tơm gle chăt.

Khăn păng lĕ dŏng tơm gle nkra n’gâr kau, n’gâr pêh, n’gâr pel…tâm nau rêh ôi mhau n’hanh pâk băng gle gâm trau sa. Ntơm bơh nĕ khăn păng lĕ moh săk bon jêng Bri Gle. Tâm ăp năm bơh kơi yor r’noh bu nuyh rêh tâm bon rlau nar rlau âk, gĕh âk r’năk lĕ tât rêh ta xă Quảng Sơn rêh n’hanh moh bon mhe jêng bon Bri Gle, r’năk bă bă tât abaơ hôm e rêh ơm ta xă Dak R’măng.

Bon Bri Gle abaơ gĕh 443 r’năk đah 1.588 bu nuyh, tâm nĕ r’noh r’năk bu nong tơm gĕh 70 r’năk. Bon gĕh lĕ r’ngôch neh bư mir jan ba rlau 12.000 hec ta, tâm nĕ neh tăm cà phê tâm 5.000 hec ta, 3.000 hec ta neh tăm tiêu n’hanh ăp ntil tơm tăm bă bă.

Bon gĕh tâm 12.000 hec ta neh dŏng bư mir jan ba

Bu nuyh kan mir r’văt béc tŏ dak ân ăp ntil tơm tăm

Bu nuyh bon lan ih, nkhŭt tiêu tâm bao lor ma rdeng hăn tăch

Biĕp nse, iêl… dơi bu nuyh bon lan dŏng bư trau sa ôi mhau

Bu nuyh Bu nong tâm bon mât mray âk yăng ndrănh ntơm bơh kăl e

Nau way vâng tanh dơi oh nur bu ur tâm bon mât mray n’hanh hao dong

A Trư

1,741
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.