Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Păng Suôi, xă Dak R’măng (Dak Glong): Bon n’gor dak hoch tâm ban

10/06/2021 14:19 G6T+7

Tĕng âk bu nuyh ranh tâm Bon n’kôch, kăl e Bon Păng Suôi dăch bơh pĭt du n’hor dak ta thôn 6, xă Dak R’măng, n’qual Dak Glong aBaơ.

Ta mông rĭ gĕh bar he oh nur bu nuyh Bu Nong tât bơh pĭt n’hor dak hoch tâm ban gĕh săk moh lah Dak Pi. Ta mông aơ, bu nuyh Bon lan tâm pă neh gơi Bư mir jan ba. Ntơm bơh gĕh bar he or nur aơ tât mât uănh, jă đă Bon lan ndâk njêng Bon nau rêh bu nuyh Bon lan rlau nar rlau đăp mpăn, mô hôm gĕh nô nau dah ma rêh ta aơ ta ri. N’hanh ntơm bơh nĕ, ăp bu nuyh ta Bon lĕ sŏk săk Păng Suôi moh săk ma Bon. Tĕng nau Bu Nong ta aơ: Păng moh lah tâm ban, Suôi moh lah dak; Păng Suôi rlang jêng rblang lah n’hor dak hoch tâm ban.

Năm 1996, Bư tĕng nau ntĭm kan bơh Bri dak, jă đă ăp bu nuyh Bon lan rêh ta mpeh ngai, mpeh vêch, bu nuyh Bon lan rêh tâm bri sĭt nchŭn du Bon, khăn păng lĕ sĭt ndâk njêng Bon mhe n’hanh sŏk săk Bon ơm Păng Suôi moh săk Bon jêng tât aBaơ. Bon Păng Suôi aBaơ gĕh 219 r’năk, đah ma 980 bu nuyh, tâm nĕ r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 98%.

N’hor Dak Pi ta thôn 6, xă Dak R’măng jêng tô tơm ntơm gĕh bu moh săk Bon aBaơ

Bu nuyh Bon lan hao nau wăng sa yor tăm ca phê, đah r’noh neh tăm rlau 400 hec ta

Tăm tơm siăm ndrŭng brai, rong ndrŭng brai dơi âk rnăk bu nuyh Bon lan n’hao pah kan

Trạm y tế xă dơi ndâk nkra ta Bon, gơi gĕh wâl ân bu nuyh Bon lan tât khăm, săm nau ji

Bon gĕh wâl nti săm Bŭt gưl I têh mbâl

Du ntŭk mpơl saơ Bon Păng Suôi aBaơ

A Trư

2,052
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.