Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Pang So, xar Đăk Som (Đăk Glong): Bê lênhx nênhs puv tsưr xinhz trôngz

01/07/2021 13:33 G7T+7

Tsưr jos K’Panh has, jos Pang So lo hu trơưs bê ntơưv iz lênhx nênhs muôx côngz bê thâuv ntêx nhoz thangx tsangv Nâm So Ny thuôx jos Pang So, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr.

Thâuv ntơư, nênhs Mạ uô nênhx nhoz thangx tsangv Nâm So Ny, muôx iz lênhx nênhs jông saz (nênhs muôx côngz bê) bê hu Pang Bring puv (njiz) iz lênhx tsưr xinhz nhoz hur kror jêz pêv trôngz haz zơưv tsinhr môngl uô si, uô fôngx zưl trâu lênhx tsưr xinhz nuôr. Muôx iz jas, zơưv tưz thor tsưr xinhz nuôr puz nôngz blêx haz kra pêx xinhv chok, tu blêx chia uô nênhx. Tov kangz, zơưv tror môngl yangv tsưr xinhz cheik tưx nhiên kror tsuô cơư haz cơư zơưv txus nhis nuôr. Chia ndu txus công ntơưv lênhx tsưr xinhz nuôr, pêx xinhv tưz hu bê jos uô Pang So. Trơưs lus nênhs Mạ: Pang zos bê tiz nênhs, So zos puv (njiz).

Jos Pang So nhis nuôr muôx 3 cums tiz nênhs nhoz zos Nâm So Ny, Đăk Nang haz plơưr jos đrul 203 tsêr, 833 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx Mạ muôx 150 tsêr.

Nâm So Ny, qơư nênhs muôx côngz bê njiz tsưr xinhz trôngz, qơư chuôz hu bê ntơưv jos

Pêx xinhv hur jos chok  ntông nox txir sâux riêng chia muôx sâu

Pêx xinhv tsinhv chok yênhx châuv ha blêx lax chia muôx mor nox

Jos lo đâux tư pangs chia muôx txâus đêx tsuôk kôngz lông

Trôngx lôngl, tsêr văn hoar lo cxiv tsang đangr pho

Iz chik câuv jos Pang So nuz nuôr

Minh Huyền

2,523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.