Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Pang So, xă Dak Som (Dak Glong): Săk bu nuyh saơ brah yôk

01/07/2021 13:33 G7T+7

Kô ruanh bon K’Panh n’kôch, bon Pang So dơi bu sŏk săk du huê bu nuyh gĕh k’hưm kăl e rêh ta mpeh Nâm So Ny tâm bon Pang So, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ.

Ta mông rĭ, bu nuyh Mạ rêh ta mpeh Nâm So Ny, gĕh du huê bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh (bu nuyh gĕh k’hưm) moh săk lah Pang Bring saơ (mâp) du huê brah tâm trôm lŭ klơ yôk jêh rĭ păng way tât ta aơ hăn pâl, bư băl ma brah aơ. Du nar rĭ, păng dăn brah yôk ân păng nih ba n’hanh ntĭm bu nuyh bon lan tuch, mât chăm gơi gĕh piăng sông tâm nau rêh ôi mhau. Tât mông bơh kơi, che plâ hăn khâl brah yôk mpông trôm lŭ nchăng êng krŭng păng tât abaơ. Gơi nkah gĭt n’hâm suan brah aơ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon jêng Pang So. Tĕng nau bu nuyh Mạ: Pang lah săk bu nuyh, So lah gĭt saơ (mâp).

Bon Pang So abaơ gĕh 3 ntŭk bon lan rêh lah Nâm So Ny, Dak Nang n’hanh tâm klang bon đah 203 r’năk, 833 bu nuyh, tâm nĕ bu nong Mạ gĕh 150 r’năk.

Nâm So Ny, ntŭk du huê bu nuyh gĕh k’hưm mâp brah yôk, tô tơm moh jêng săk bon abaơ

Bu nuyh bon lan tâm bon tăm tơm play sầu riêng gơi gĕh prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bu nuyh bon lan tăm âk hec ta ba lŏ gơi gĕh phe sa ôi mhau

Bon dơi bri dak nkra nglau n’gân dak gơi gĕh dak tŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

N’gar, wâl rbŭn bon dơi nkra têh uĕh gơi

Du ntŭk mpơl bon Pang So abaơ

Minh Huyền

2,522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.