Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon N’doh, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Bon play nông

15/04/2021 10:01 G4T+7

Tĕng bu ranh bon Y Liêng n’kôch (mbő Hiên), kăl e gĕh du huê bu ur du huê bu ka lô tâm rŏng n’hanh dăn r’năk ân tâm nsông jêh rĭ bar đah r’năk mô ân. Yor nĕ bar he khăn păng hăn du tâm mir ta mpeh bri bon N’doh, xă Quảng Sơn abaơ.

Ta mông rĕ, ba yôk lĕ bu kăch, bu nuyh bon lan lĕ sĭt lĕ tâm bon; ăp ntil tuh vanh hŏ lĕ bu pĕ, hôm e êng tơm nông, blang kao, gĕh play. Tât măng, bar he khăn păng tâm nchră nau, lah bar đah r’năk sa mô ân tâm nsông khăn păng rêh nao nao tâm mir, mô hôm ŭch sĭt tâm bon. Tât măng jêh lêt măt bêch khăn păng saơ Brah nông lah ma khăn păng: Sĭt hơm ta bon, bar he kah gĭt tâm rŏng n’hanh rêh ân đăp mpăn, lah bar he sĭt ta bon r’năk mra ân ân tâm sông… Tât ôi dâk bêch, bar he sĭt ta wâl jêh rĭ bar đah r’năk sa ân tâm nsông n’hanh khăn păng răm m’ak ngăn tâm nuih n’hâm. Ntơm bơh nĕ, ăp bu nuyh lĕ moh săk bon jêng N’doh.

Bon N’doh abaơ gĕh 235 r’năk, 1.150 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh 72 r’năk.

Bon dơi bu sŏk N’doh play nông moh săk ma bon

Cà phê jêh du tơm tăm dơi bu tăm âk đah r’noh neh gĕh tăm rlau 250 hec ta

Bu nuyh bon lan pĕ play tiêu

Bon dơi Bri dak jao mât dăch tat 100 hec ta bri ta mpeh 1649 và 1671

Trạm y tế dơi nkra tâm bon bu nuyh bon lan dơi mât mray n’hâm suan

Gru Y Liêng ntĭm oh mon kon sau tâm r’năk tanh sah siau kơt kăl e

Du ntŭk mpơl bon N’doh abaơ

A Trư

2,184
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.