Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon B’Tong, xă Dak P’lao, n’qual Dak Glong: N’đơn n’kôch dak si brah săm nau ji tưp ma bon lan

22/04/2021 15:10 G4T+7

Tĕng Bí thư chi bộ K’Phong, kăl e bon B’Tong rêh tâm bri ngai, bơh pĭt n’hor dak Ðồng Nai (tâm nglau dak nkra điện Ðồng Nai 3, xă Dak Som, n’qual Dak Glong abaơ).

Ta du năm gĕh nau ji tưp mô blau bah, mô gĕh dak si săm nau ji nĕ tâm bon gĕh âk ngăn bu nuyh khĭt. Nau ji mô dơi bah nĕ rlau nar rlau gĕh âk bu nuyh bon lan khĭt. Du măng, ur sai che K’Măng, u H’Wan dôl bêch, khăn păng mbơi saơ du huê brah ntĭm nkra dak si. Tât ôi, bar he ur sai khăn păng tĕng nau brah ntĭm nkra dak si. Jêh sa por dak si, ăp bu nuyh gĕh nau ji tưp tâm bon bah lĕ r’ngôch, dăng n’hâm suan kơt ơm n’hanh mô hôm gĕh bu nuyh khĭt yor nau ji tưp aơ bư. Jêh che K’Măng n’hanh u H’Wan khĭt, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon jêng B’Tong. Tĕng nau Mạ: B’Tong jêng nđơn n’kôch nau brah ntĭm nkra dak si gơi săm bah nau ji ân ma bu nuyh bon lan. Năm 2010, tĕng Nau kan ndâk Wâl nkra điện Ðồng Nai 3, bon lĕ dơi bri dak dăp ntŭk rêh mhe ta xă Dak P’lao gơi ndâk bon mhe n’hanh moh tay săk bon B’Tong tât abaơ.

Bon B’Tong abaơ gĕh 216 r’năk, rlau 510 bu nuyh, tâm nĕ bu nong Mạ rêh gĕh dăch tât 80% r’noh bu nuyh.

Bu nuyh Mạ bon B’Tong mât chăm ca phê

Bon B’Tong gĕh wâl rbŭn têh uĕh gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk rbŭn pâl

Bu nuyh bon lan tâmbon B’Tong tâm rom gop, kơl n’hâm suan ndrel ma bri dak ndâk njêng bon lan mhe

Oh kon bu nuyh bon lan tâm bon dơi bu ndâk nkra ntŭk pâl uĕh lăng

Bí thư chi bộ K’Phong (bơh chiau ti) way tâm mâp, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan tĕng kan uĕh lăng nau rêh gĕh nau way tâm bon lan

Du ntŭk mpơl bon B’Tong abaơ

A Trư

2,305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.