Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong): Jos bê hangr đêx

17/06/2021 10:04 G6T+7

Tsưr jos K’Bàng has, jos B’Srê B lo hu bê trơưs tus hangr đêx ntưl đhâu hur plơưr xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr.

Thâuv ntơư, nênhs Mạ uô nênhx nhoz iz ndil tus đêx muôx bê hu Da Nơng Srê chia ntêx njêl, shuôz nox haz grang đêx lus sir zôngv. Chia phênhz qơư nhoz trâu chor nênhs nhoz iz puôl ndil, chor nênhs ntơư tưz zuôr bê tus hangr đêx nuôr hu bê trâu zus qơư nhoz. Hu ntêr cor cangv mas bê tus hangr đêx Da Nơng Srê tưz zos bê hu trâu jêx jos. Trơưs lus nênhs Mạ: Da zos đêx, Nơng Srê zos bê tus hangr đêx. Uô kangz têz qơưs tax tul, bê jos Da Nơng Srê tưz lo hlôngr por tâuz hu B’Srê.

Shông 1998, viv tiz nênhs chôngz tuôx, jos B’Srê tưz phaiz uô 2 jos zos B’Srê A haz B’Srê B. Jos B’Srê B nhis nuôr muôx 240 hộ, đrul muôx li 1.000 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx Mạ muôx 77 tsêr.

Tus hangr đêx Da Nơng Srê, qơư chuôz hu bê ntơưv jos, nhis nuôr tưz lo tâur pangs đêx chia pangz mangx tsuôk kôngz lông

Tangs nro jos muôx yangx 700 ha kôngz chok tsinhv xưs li cax phê…

Ntông tsưr xinhz ntơưv jos lo Têz qơưs công nhênhx zos Ntông Di sanv Việt Nam (shông 2021)

Côngx chiêng, ntul ntâuz txaix… nênhs Mạ tuôr tsês, phat hui

Ntâu chuôz zis nênhs Mạ jos B’Srê B tưz muôx nhiax uô tsêr đangr pho

Iz chik câuv jos B’Srê B nuz nuôr

A Trư

3,309
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.