Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon B’plào, xă Dak P’lao (Dak Glong) Bon dak rsang

29/04/2021 09:43 G4T+7

Kô ruanh bon K’Tin n’kôch, kăl e bu nuyh Mạ way pah kan nar aơ ta aơ, nar ôi taơ ta ntŭk êng. Lah tât bư mir ta n’hor dak rsang (hoch ntơm bơh yôk Tà Ðùng tât ta nglau dak wâl nkra điện Ðồng Nai 3 abaơ), bu nuyh Mạ lĕ jưh jâng ta aơ, muih kăl dŏng neh bư mir jan ba, nhŭp tui ka tâm n’hor dak bư trau sa n’hanh ndâk njêng bon rêh n’hanh pah kan ta aơ.

Jêh đăp mpăn bon lan, khăn păng sŏk săk n’hor dak gĕh âk tui ka, dak rsang goĭ moh dak bon jêng B’plào, tĕng nau bu nuyh Mạ, B’plào rblang lah dak rsang (mpơl saơ tui ka, lŭ neh tâm dâng dak). Năm 2010, bon lĕ dơi bri dak dăp ntŭk rêh mhe ta xă Dak P’lao gơi ndâk bon mhe n’hanh bon ơm kăl e abaơ lĕ ân Bri dak ndâk nkra wâl măy điện Ðồng Nai 3.

Bon B’plào abaơ gĕh 89r’năk, rlau 400 bu nuyh, tâm nĕ bu nong Mạ rêh gĕh 50 r’năk.

Bu nuyh bon lan r’văt nkra dĭng tŏ dak têm nkrem gơi tŏ dak ma tơm sa play

Bon B’plào abaơ gĕh tâm 80 hec ta neh tăm tơm ca phê

Bon dơi bri dak ndâk nkra nglau dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ma ăp ntil tơm tăm

Wâl săm bŭt kon se jê dơi ndâk nkra ta bon, gơi oh kon bu nuyh bon lan gĕh wâl săm bŭt hăn nti dăch ma bon

Bu ndăm tâm bon dơi bu ndâk ntŭk pâl pah play đung

Bu nuyh Mạ mât mray nau way tanh sah siau kăl e

Du ntŭk mpơl bon B’plào abaơ

A Trư

2,348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.