Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Nơr, xar Đăk Som (Đăk Glong): Jos muôx Miêur tsưr xinhz poz jêz

07/07/2021 15:21 G7T+7

Trơưs chor nênhs ntâu shông, nênhs lâul jêx jos, nênhs muôx côngz bê hur jos mas bê B’Nơr lo hu puôs thâuv nzur, têx thâuv kuôl nhis nuôr yênhx cxênhz shông đhâu.

Jos B’Nơr thuôx xar Đăk Som (Đăk Glong) nhoz cênhz trôngz Tà Đùng (Têz qơưs vangx Tà Đùng nuz nuôr). Jos muôx chor lus đruôl jân jan cênhz luz nênhx haz phuôv tsangr ntơưv jêx jos. Hur ntơư, jăngx lus đruôl tsưr xinhz poz jêz linh thiêng tưz pangz pêx xinhv hur jos hlang đhâu ntâu txov nhev, tiv zix mas ntux kruôr grul ntêr; tsưr xinhz poz jêz tsinhr pangz ntâu zangv, môngr jông trâu pêx xinhv… Tov kangz nuôr, pêx xinhv tưz cxiv tsang Miêur côngv tsưr xinhz poz jêz, lo Têz qơưs công nhênhx jos kror qơư tiv 42 nhoz hur pơưk Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông.       

Jos B’Nơr nhis nuôr muôx 350 tsêr, 1.300 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx Mạ muôx li 70%.

Miêur tsưr xinhz poz jêz zos kror qơư tiv 42 nhoz hur pơưk Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông

Tangs nro jos muôx li 700 ha cax phê

Pêx xinhv hur jos chok ntông nox txir xưs li sầu riêng, bơ… chia muôx sâu cxang

Ntâu chuôz zis hur jos tưz zuôr yêz công nông pangz mangx uô nox uô hâuk

Thangx hangr jôngr thiêng, kror qơư chuôz jăngx lus đruôl tsưr xinhz poz jêz

Nghêx kraz ndâu truênx thôngr lo nênhs Mạ tuôr tsês, phat hui

A Trư

3,285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.