Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon B'Dơng, xă Dak Som (Dak Glong): Bon têh

14/07/2021 15:06 G7T+7

Tĕng Kô ruanh bon K'Woar, bon B'Dơng kăl e tâm mpeh Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh âk r'noh r'năk bu nuyh bon lan rêh, neh ntu huy. Jêh rĭ, gĕh âk r'năk bu nuyh bon lan tâm bon B'Dơng hăn tât ta ntŭk rêh mhe ta xă Quảng Khê (Dak Glong).

Năm1995, r'năk bă bă hôm e tâm mpeh Dak Nang tât rêh ta bon mhe B'Dơng. Tĕng nau Mạ, B'Dơng rblang lah têh. Dơi n'gâng kan bri dak, ntŭk kan nsu ndâk nkra ngih wâl gung trong n'hanh gĕh nau nsrôih pah kan bư mir jan ba bơh bu nuyh bon lan, tât abaơ nau rêh bu nuyh bon lan ta aơ rlau nar rlau đăp mpăn, hao jêng. Bu nuyh bon lan tâm bon gĭt mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil nau way kăl e.

Bon B'Dơng, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh 250 r'năk sa, 740 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Mạ gĕh 185 r'năk sa, 540 bu nuyh.

Tơm dơi bu nuyh bon lan tâm âk lah tơm ca phê đah r'noh gĕh tăm tâm 300 hec ta

Trong hăn luh bư mir dơi bri dak nkra jêng trong bê tông gơi bu nuyh bon lan gĕh trong hăn nơih

Nglau n'gân dak dơi bri dak nkra gơi bon gĕh dak dŏng tŏ ma ăp ntil tơm tăm

Kô ruanh bon K'Woar sut, mât mray, prăp chĭng kăl e

Gru blau lơn H'Grao uh M'buăt bơh bu nong Mạ

Wâl rbŭn bon dơi ndâk nkra têh uĕh

A Trư

2,627
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.