Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bon B'Dơng, xă Dak Som (Dak Glong): Bon têh
  • 14/07/2021 15:06
  • Tĕng Kô ruanh bon K'Woar, bon B'Dơng kăl e tâm mpeh Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh âk r'noh r'năk bu nuyh bon lan rêh, neh ntu huy. Jêh rĭ, gĕh âk r'năk bu nuyh bon lan tâm bon B'Dơng hăn tât ta ntŭk rêh mhe ta xă Quảng Khê (Dak Glong).
  • Bon B’plào, xă Dak P’lao (Dak Glong) Bon dak rsang
  • 29/04/2021 09:43
  • Kô ruanh bon K’Tin n’kôch, kăl e bu nuyh Mạ way pah kan nar aơ ta aơ, nar ôi taơ ta ntŭk êng. Lah tât bư mir ta n’hor dak rsang (hoch ntơm bơh yôk Tà Ðùng tât ta nglau dak wâl nkra điện Ðồng Nai 3 abaơ), bu nuyh Mạ lĕ jưh jâng ta aơ, muih kăl dŏng neh bư mir jan ba, nhŭp tui ka tâm n’hor dak bư trau sa n’hanh ndâk njêng bon rêh n’hanh pah kan ta aơ.
  • Bon N’doh, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Bon play nông
  • 15/04/2021 10:01
  • Tĕng bu ranh bon Y Liêng n’kôch (mbő Hiên), kăl e gĕh du huê bu ur du huê bu ka lô tâm rŏng n’hanh dăn r’năk ân tâm nsông jêh rĭ bar đah r’năk mô ân. Yor nĕ bar he khăn păng hăn du tâm mir ta mpeh bri bon N’doh, xă Quảng Sơn abaơ.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.