Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Chơi, nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê lo pêx xinhv njênhk nhiav

31/03/2022 13:57 G3T+7

Zơưv Y Chơi (zus shông 1953), minhx cxưx M’ Nông nhoz jos Ding Play, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos iz hur chor nênhs laaul-nênhs muôx côngz bê tiv zix lo pêx xinhv jêx jos njênhk nhiav, seiz hluz.

Zơưv Y Chơi kruôz ntuôl kuôl pux hur jos uô jông cêr hoaix hoar chuôz zis

Txix shông 2004 txus 2019, zơưv uô hâux lưv ntơưv Hôix Nênhs kôngz xar. Shông 2019, zơưv Y Chơi lo tsang uô nênhs muôx côngz bê ntơưv jos. Nhis nuôr zơưv tsinhv uô thơưx tuv txaik pênhr haz thanhx viên tuv tưx cangr jêx jos… Cxuô nôix jung, tsangz cxênhx, phong tsox ntơưv cxuô cxênhx trôngx qơư kruôz hu lo zơưv Y Chơi xang txus huv six trâu pêx xinhv.

Kra pêx xinhv nyuô câuk, txar chik cax phê

Chor đăngs nuv zơưv uô pangz chia pêx xinhv pâuz mênhx haz tuôv zênhv yưv công, yưv nhiax chia pangz nênhs pluôl, chuôz zis uô nênhx txov nhev tiv zix: trâu saz phuôv tsangr cinh têr, tuôr truôx đrênhk an ninh-tsâtx tưx… ntơưv trôngx qơư…

Zơưv Y Chơi seiz njuôl, has cuôs huv chor chuôz zis txov nhev chia lo txaik pênhr

Mai Anh

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.