Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Chơi, bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm dơi bu nuyh bon lan rŏng mêr

31/03/2022 13:57 G3T+7

Che Y Chơi (deh năm 1953), bu nuyh Bu Nong ta bon Ding Play, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du bu ranh bon tâm ăp bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm dơi bu nuyh bon lan rŏng mêr, iăt tĕng.

Che Y Chơi jă n'hưch bu ur tâm bon pah kan di nau kan mô dơi bă kon âk tâm r'năk sa

Ntơm năm 2004 tât 2019, che kan ta M'bŭch kan ntĭm bư mir jan ba xă. Năm 2009, che Y Chơi dơi bu săch bư bu nuyh gĕh k'hưm tâm bon. Abaơ, che hôm bư kô ruanh tổ manh prăk n'hanh bư bu nuyh kan mât bon... Ăp ntil nau kan, ndơ kan, xă ndâk kan dơi che Y Chơi mbơh ngăch tât ta bon lan. 

Ntĭm bu nuyh bon lan gâyh nkôr, koh n'kĭng ca phê

Ăp ntil nau che pah kan sâm kơl bu nuyh bon lan gĭt n'hanh lĕ nuih n'hâm kơl n'hâm suan, prăk rêl ân ma bu nuyh o-ach, r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk: gơih pah kan hao nau wăng sa, mât mray đăp mpăn - uĕh păng ntŭk rêh... tâm xă...

Che Y Chơi trĕng uănh, đă nau kan tâm ban gơi ăp r'năk gĕh nau rêh o-ach dơi manh prăk

Mai Anh

416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.