Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang chuôz zis truôx - tsôngv langx hanhx phuc

22/06/2022 17:42 G6T+7

Nhis nuôr, chuôz zis Việt Nam tangz tov tâu cxiv tsang, tuôr tsês haz phuôv tsangr đrul chor gre nhân văn nde trux trơưs tiêu chir: Nox tsaau nangr xur, nde trux, hanhx phuc sâuv cơ sơv uô trơưs chei phangx phuôv siz luôs ntơưv pux zơưs haz chei nhuôs zâu.

Liên cêt đrăngx đrênhk ntơưv cxuô lênhx hur tsêr nênhs

Tsach nhiêms ntơưv pux haz txir nênhx hur tu luz nênhx chuôz zis lo siz pangz haz seiz hluz, box lưx chuôz zis mangl thuôv cov. Tiv lêx kuôl pux côngv cuêt tinhv chor hâux lưv zov chênhr ntơưv chuôz zis, chor hoax đôngx tsinhz chei, tsôngv langx ziv nuz ziv chôngz.

Tsov cưv chuôz zis jông haz kruôz kra uô nênhx jông tac đôngx hênhr txus muôx saz pâuz xangr ntơưv tiz nênhs

Chei nhuôs zâu lo phap luôx công nhênhx; tsôngv langx, chuôz zis uô trơưs, por vêv haz phat hui. Chuôz zis zos qơư siz thangv siz hluz, cxangz nzir nhu câux tinh thânx, tinhx camv ntơưv cxuô thanhx viên. Ðhâu ntơư, cxơưz grang chor gre huv jông ntưv chuôz zis truênx thôngr chia muôx môi trươngx jông, tangr chor têx nanx tsôngv langx.

Hur ntu phuôv tsangr công nghês, thương mais xưs li nhis nuôr, nav txir tsuv zov chênhr txangr jê trâu tuz nhuôs

Iz lênhx tsuv pangz mangx cxơưz kangz, tuôr tsês haz phat hui gre đăngs jul, lov jêv chia cxiv tsang chuôz zis, tsôngv langx truôx, hanhx phuc...

Đồ họa: Hồ Mai

Hồ Mai

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.