Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xây dựng gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

22/06/2022 17:42 G6T+7

Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng, gìn giữ và phát triển với những giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí: No ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em.

Tạo mối liên kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình

Trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng, bạo lực gia đình bị lên án. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao.

Việc tổ chức gia đình tốt và giáo dục đời sống gia đình nhân văn tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách con người

Quyền trẻ em được pháp luật thừa nhận; xã hội, gia đình thực hiện, bảo vệ và phát huy. Gia đình trở thành nơi chia sẻ yêu thương, bồi đắp nhu cầu tinh thần, tình cảm của mỗi thành viên. Qua đó, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống nhằm tạo môi trường lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Trong thời đại phát triển công nghệ, thương mại như hiện nay, cha mẹ cần chú ý kéo gần khoảng cách với con cái

Mỗi cá nhân cần thường xuyên vun đắp, gìn giữ và phát huy giá trị sức khỏe, niềm vui để xây dựng gia đình, xã hội bình an, hạnh phúc…

Đồ họa: Hồ Mai

Hồ Mai

51
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.