Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yaz khir maux yo njuôz tinhs nguêns

04/08/2022 15:14 G8T+7

Cheix ntux cuz njuôz zos iz hur chor hoax đôngx cheix ntux cuz muôx grei ntơưv sinh viên tinhx nguêns. Chor hoax đôngx chiênr jix cheix ntux cuz njuôz viv luz nênhx côngx đôngx muôx grei tsôngv langx haz tinhr nhân văn tiv zix.

Cheix ntux cuz njuôz shông 2022, Ðăk Nông muôx jê 600 chiênr sir tinhx nguêns tuôx ntơưv 11 tsêr đaix hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hồ Chí Minh cênhz đoanx viên, thanh niên ntơưv xênhr uô ntâu tsangz cxênhx, hoax đôngx pangz chor trôngx qơư txov nhev, nhoz tuz, nhoz đêz, buôs đriv. Ntâu hoax đôngx tưz tâu kra uô. Ntơưv đăngs jul hluôs, saz sir jul haz tinh thânx tinhx nguêns, chor chiênr sir yo njuôz tsês nôngz nhôngl cheix ntux cuz ntơưv zus chia pangz, siz hluz trâu tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz tuz nhoz đêz.

Chor chiênr sir tinhx nguêns hanhx phuc thâuv tâu môngl, pangz, puv pâuz hluz

Sinh viên tinhx nguêns Tsêr Ðaix hocx Khoa hocx Xar hôix Nhân văn-Ðaix hocx Têz qơưs đrôngl HCM kra cheix ntux cuz trâu thiêur nhi xar Ðăk Gằn (Ðăk Mil)

Tsi cxơưx nangs chuô, chor chiênr sir tinhx nguêns tuôx ntơưv Tsêr Ðaix hocx Sư phams Cir thuôx đrôngl HCM uô công trinhx “Tơưk chik puv cêr jêx jos” ntơưv xar Quảng Tân (Tuy Ðưc)

Chor chiênr sir tinhx nguêns khu vangx tsêr trâu thanh niên xung phong lâul sâuv thangx tsangv xar Ðăk Gằn (Ðăk Mil)

Uô hoax đôngx an sinh tsôngv langx, khơưs nux trâu chor chuôz zis njiz txov nhev

Tsov cưv chor hoax đôngx uô si cheix ntux cuz trâu thiêur nhi nhoz tuz nhoz đêz

Chor pangz tinhx nguêns por lênhx kra cxiv tsang công trinhx uô si trâu thiêur nhi ntơưv chor tsêr mâmx non, tsêr cơưv cxênhx I ntơưv qơư nhoz

Mẫn Doanh

2,955
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.