Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt uĕh nau kan phung soh ao ndrêh kơl n'hâm suan ma bon lan

04/08/2022 15:14 G8T+7

Yăn rlu nti ndrêh jêng du ntil nau kan tâm ăp ntil nau pah kan uĕh bơh phung sinh viên kơl n'hâm suan ma bon lan. Ăp ntil nau kan yăn rlu nti ndrêh yor nau rêh bon lan gĕh nau di, nau uĕh tâm nau rêh kon bu nuyh.

Yăn rlu nti ndrêh năm 2022, Dak Nong gĕh dăch tât 600 bu nuyh pah kan kơl n'hâm suan ma bon lan tă bơh 11 wâl săm bŭt đại học, cao đẳng ta Bon têh Hồ Chí Minh ndrel ăp phung đoàn viên, druh ndăm tâm n'gor ndâk pah kan âk ntil nau kan, ndơ kan sâm kơl ăp ntŭk gĕh nau jêr jŏk, ntŭk ngai, ntŭk vêch, ntŭk n'har bri. Âk nau kan dơi bu ndâk pah kan. Ðah n'hâm suan druh ndăm, nuih n'hâm nsrôih pah kan kơl bon lan, ăp bu nuyh soh ao ndrêh lĕ ndăn mông nar rlu nti khăn păng nơm sâm kơl, tâm r'nglăp nau tâm rŏng đah bon lan ăp bu nong iê bu nuyh ta ntŭk vêch ntŭk ngai.

Ăp phung kơl n'hâm suan m'ak tâm nuih n'hâm yor dơi tât, kơl pah kan, saơ gĕh nau bu rŏng

Sinh viên kơl n'hâm suan pah kan Wâl săm bŭt Ðại học Khoa học Xã hội n'hanh Nhân văn - Ðại học Quốc gia Bon têh Hồ Chí Minh ntĭm nau nti săm bŭt ân kon se jê xă Dak Gân (Dak Mil)

Mô klach mih sial, ăp phung kơl n'hâm suan tâm Wâl săm bŭt Ðại học Sư Phạm Kỹ thuật Bon têh Hồ Chí Minh nkra “Mpoh ang trong hăn măng” tại xă Quảng Tân (Tuy Ðức)

Ăp phung kan kơl n'hâm suan nkra tay wâl gŭ ân bu nuyh tă bư thanh niên xung phong ta xă Dak Gân (Dak Mil)

Pah kan nau kan kơl bon lan, ân ndơ ma ăp r'năk sa gĕh nau rêh jêr jŏk

Ndâk nau pâl rlưn yăn rlu nti ân kon se ntŭk vêch ntŭk ngai

Phung kan kơl n'hâm suan ma bon lan lĕ nkra ntŭk pâl n'hanh ndơ pâl ân kon se ta ăp wâl săm bŭt mầm non, tiểu học ta ntŭk gŭ kan

Mẫn Doanh

2,954
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.