Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl phangx, tangr box lưx chuôz zis, siz zuôr nzur

02/06/2022 10:39 G6T+7

Hur chor nuz 23, 24 haz 29/5/2022, Hôix LHPN xênhr Đăk Nông cênhz đrul chor hênhx Tuy Ðưc, Ðăk Glong, Krông Nô tsov cưv Tsangz cxênhx Kruôz ntuôl phangx, tangr box lưx chuôz zis, phangx, tangr siz zuôr nzur haz siz zuôr cxênhz jê trox nyangr trâu kuôl pux haz txir nênhx nênhs Môngz.

Trơưs ntơư, pêx xinhv lo kruôz kra bâuv 2 zangv lus phôv thông haz lus Môngz, chor njaz lus xur môngl cil txus phangx phuôv tsi siz luôs ntơưv kuôl pux haz txir nênhx, box lưx chuôz zis; tsinhz tas haz tov kangz chor nênhs siz zuôr nzur, siz zuôr cxênhz jê trox nyangr… Đhâu ntơư, pâuz jông trâu kuôl pux haz txir nênhx zos tsôngv box Môngz lus saz xangr phangx, tangr box lưx chuôz zis, siz zuôr nzur haz siz zuôr cxênhz jê trox nyangr. 

Iz chuôv kruôz ntuôl phangx, tangr box lưx chuôz zis, siz zuôr nzur ntơưv xar Đăk Som (Đăk Glong)

Chôngz lênhx pêx xinhv tuôx côngv kruôz ntuôl

Ntơưv chuôv kruôz ntuôl, pêx xinhv tsinhv lo puz mov bov hiêmv haz kruôz ntuôl Luôx Zos thông cêr angr

Y Sơn

1,085
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.