Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tránh tính hình thức trong bảo tồn văn hóa dân tộc

07/07/2022 14:20 G7T+7

Thời gian qua, một số biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống của ngành Văn hóa và cấp chính quyền còn mang tính hình thức, chưa đi vào đời sống thực của người dân, chưa trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng nên thiếu tính bền vững.

Cụ thể như việc áp đặt, sân khấu hóa nghi lễ, lễ hội trong cộng đồng; việc đưa sai chủ thể văn hóa trong hoạt động tái hiện, phục dựng các giá trị văn hóa; sử dụng trang phục sai bản sắc dân tộc giữa người M’nông và Mạ… Một số sắc thái văn hóa cổ truyền chưa được khôi phục hoặc khôi phục chưa tương xứng, mới chỉ chú trọng về hình thức, nghi lễ tôn giáo, chưa chú ý đúng mức đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong lễ hội... Do đó, việc giữ gìn, phát huy các giá trị còn mang tính thực dụng. Đảng và Nhà nước lãnh đạo và giúp đỡ, nhưng không thể làm thay đồng bào trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Mọi nguồn lực bên ngoài chỉ phát huy hiệu quả khi chủ thể văn hóa có ý thức tự giác. Vì vậy, việc định hướng, khơi dậy lòng tự trọng, tự tôn dân tộc để tự chính đồng bào tìm kiếm, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình rất quan trọng.

Một số nghi lễ truyền thống được tái hiện, phục dựng nhưng còn sơ sài, chưa tương xứng với giá trị văn hóa của nó

Tránh nhầm lẫn việc sử dụng trang phục dân tộc M’nông, Mạ, Ê đê trong tái hiện, phục dựng nghi lễ, lễ hội cộng đồng hay biễu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ

Mỗi người cần nuôi dưỡng và bồi đắp sức sống cho những giá trị văn hóa truyền thống trước sự tác động đa chiều của thời đại và các nền văn hóa khác

Cần có sự quan tâm đúng mức đến con người - chủ thể sáng tạo văn hóa như người già, nghệ nhân, trí thức các DTTS...

Người làm công tác văn hóa phải có kiến thức, am hiểu tâm lý người bản địa và thật sự say mê với công việc để định hướng,đồng bào theo đúng bản sắc, bản chất giá trị

Tổ chức nghi lễ, lễ hội cần đúng tâm lý và sở thích của cộng đồng các DTTS để họ tự giác làm và tự phát huy

Mẫn Doanh

856
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.