Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Chu

28/07/2022 16:31 G7T+7

Nênhs Chu zos iz hur 40 zangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xênhr Đăk Nông; muôx ntâu zangv xưs li: Chu Laz, Chu Nhiax, Chu Lô Gangx, Chu Thanh Y... Nênhs Chu tox tsongs ntâu nhoz chor hênhx Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk Glong. Ntơưv nuôr, lơưr tsi tangs zov chênhr uô nox uô hâuk mas tsinhv tuôr tsês phong tux, tox cuanr, lus hais, bê ntơưr haz khâuz ndơưk truênx thôngr.

Khâuz ndơưk ntơưv kuôl pux Chu zos chor tac phâmv nghêx thuôx chi az, tinh têr ntơưv côngx đôngx đhâu chor kâur, pangx ntâuz, nax tsưr sâuv ntơư. Iz zangv nênhs Chu por lênhx muôx khâuz ndơưk jiêng, tâu uô câux cix, tiz jông.

Khâuz ndơưk nênhs Chu Laz nhoz hênhx Đăk Mil, Krông Nô muôx chor tsưr, pangx ntâuz zos maux laz zov chênhr

Nênhs Chu Thanh Y nhoz xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx yo ntêr, trik lur…

Nênhs Chu Lô Gangx nhoz xar Đăk Ha (Đăk Glong) đrul oz maux đangx haz đuz

Minh Huyền

795
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.