Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kho ao nau way ơm bơh bu nong Dao

28/07/2022 16:31 G7T+7

Bu nuyh Dao jêng du bu nong tâm 40 bu nong iê bu nuyh ta n'gor Dak Nong; gĕh âk mpôl: Dao Ðỏ, Dao Tiền, Dao Lô Gang, Dao Thanh Y... Bu nuyh Dao rêh âk ta ăp n'qual Dak Mil, Krông Nô, Dak N'Soong, Dak Glong. Ta aơ, bơh đah pah kan bư mir jan ba khăn păng hôm mât mray nau way, nau rêh ôi mhau, nau ngơi, play săm bŭt nchih n'hanh kho ao ơm kăl e.

Kho ao bơh bu ur Dao jêng ndơ nkra nghệ thuật dŭt uĕh, bơh bon lan yor gĕh rup kao, trong jĭm rse brai, in ta kho ao. Bu mpôl bu nuyh Dao gĕh kho ao nchoh êng êng, dơi jĭm tanh jêr, jŏ mơ dơi jêh.

Kho ao bu nuyh Dao Chăng ta n'qual Dak Mil, Krông Nô gĕh họa tiết rup kao âk mau chăng

Bu nuyh Dao Thanh Y ta xă Nâm N'đir (Krông Nô) gĕh ao jong, kho gleh...

Kho ao bu nuyh Dao Lô Gang ta xă Dak Ha (Dak Glong) gĕh mau r'mĭt n'hanh mau krăk

Minh Huyền

793
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.